Najczęściej zadawane pytania dotyczące OFE, IKE i IKZE w NNLife DFE

Pytania dotyczące OFE

Na czym polegają najważniejsze zmiany w systemie emerytalnym, w szczególności dotyczące OFE?

Jak inwestuje NNLife OFE, biorąc pod uwagę obecne przepisy?

Nie udało mi się złożyć oświadczenia o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego w wyznaczonym terminie. Czy to oznacza, że przestaję być członkiem OFE? Czy mogę złożyć to oświadczenie teraz?

Kto będzie wypłacał emerytury ze środków zgromadzonych w OFE? Co to jest „suwak bezpieczeństwa”?

Czy mogę wypłacić całość lub część środków z OFE - teraz lub w chwili osiągnięcia wieku emerytalnego?

Czy mogę nie uczestniczyć w tzw. „suwaku bezpieczeństwa” i pozostawić całość środków w OFE do osiągnięcia wieku emerytalnego oraz kierować w tym czasie składkę do OFE?

Gdzie mogę się dowiedzieć, ile środków z mojego konta zostało przekazane do ZUS dnia 3 lutego 2014 r. i ile mam w tej chwili na rachunku w OFE?

Czy NNLife wysyła informację o stanie rachunku OFE?

Gdzie mogę uzyskać informację o wynikach inwestycyjnych uzyskiwanych przez NNLife OFE?

Czy osoby, które rozpoczynają pierwszą pracę na etat, mogą wybrać OFE?

Czy środki gromadzone w OFE są dziedziczone? A co ze środkami na subkoncie ZUS?

Pytania dotyczące IKE i IKZE

Na czym polegają ulgi podatkowe w przypadku IKZE, a na czym w przypadku IKE?

Kto może oszczędzać na IKZE, a kto na IKE?

Ile można wpłacać na IKZE, a ile na IKE?

Jak podać/zmienić informację w NNLife DFE o prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej?

Ile wpłacać na IKZE i/lub IKE, żeby otrzymywać satysfakcjonującą dodatkową emeryturę?

Ile rachunków IKZE można posiadać w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym, a ile IKE? Czy można mieć zarówno rachunek IKZE, jak i rachunek IKE?

Czy jest ustalona minimalna wysokość wpłaty na IKZE i na IKE?

Czy na jednym koncie IKZE lub IKE może oszczędzać więcej niż jedna osoba?

Czy środki z IKZE i z IKE są dziedziczone?

Kiedy i jak będzie można wypłacać pieniądze z IKZE, a kiedy z IKE?

Czy osoba na emeryturze, bądź na rencie, może wpłacać na IKZE i/lub IKE?

Czy mogę wcześniej wycofać pieniądze (w całości lub w części) z IKZE i z IKE i jakie są tego konsekwencje?

Jestem już uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego (PPE). Czy mogę równocześnie mieć IKZE i/lub IKE?

Czy i kiedy NNLife wysyła informację o stanie rachunku IKE i IKZE?

Dane kontaktowe do obsługi spraw dotyczących OFE i DFE

W sprawach związanych z członkostwem w NNLife OFE i NNLife DFE prosimy o kontakt:

 

  • telefoniczny: 22 541 77 30 (pn.-pt. godz. 9.00 - 17.00)
  • e-mailowy: pteinfo@nn.pl
  • listowny:

ProService Finteco Sp. z o.o.
Agent Transferowy dla NNLife OFE i NNLife DFE
ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa