Reklamacje

Spółka przyjęła "Politykę rozpatrywania reklamacji" w ramach wdrażania zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 r.

Więcej informacji o zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych można znaleźć w zakładce O nas w sekcji Ład korporacyjny.