Postępowanie w przypadku śmierci członka NNLife OFE lub NNLife DFE

Zgłoszenie zgonu członka NNLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE) lub NNLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego (DFE) w celu wypłaty środków, które są zgromadzone na rachunku zmarłego - więcej informacji
 

Możesz zgłosić zgon członka NNLife OFE i DFE:
 

 • telefonicznie 22 541 77 30 (pn.-pt. 9:00-17:00)
 • korzystając z e-Formularza kontaktowego
 • e-mailem na adres pteinfo@nn.pl
 • pocztą na formularzu
 • lub listem w formie oświadczenia na adres
  ProService Finteco Sp. z o.o.
  Agent Transferowy dla NNLife OFE i NNLife DFE
  ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa