Dlaczego MetLife PTE S.A. zmieniło nazwę na NNLife PTE S.A.?
Od kwietnia 2022 należymy do Grupy NN, która w Polsce jest właścicielem spółek Nationale-Nederlanden i Notus Finanse S.A. Stąd zmiana naszej nazwy i logo.

Co się zmienia oprócz logo i nazwy MetLife PTE S.A.?

Nazwy funduszy

13 października 2022 nazwy Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE) i Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego, zarządzanych przez MetLife PTE S.A. – z MetLife OFE na NNLife OFE oraz MetLife DFE na NNLife DFE.

Administrator danych osobowych

12 października 2022 zmieniła się nazwa administratora danych osobowych. Jest nim NNLife PTE S.A., a nie MetLife PTE S.A. To zmiana formalna, która nie wpływa na sposób przetwarzania danych osobowych klientów.

Dokumenty

Statuty, kluczowe informacje dla członków funduszy i osób przystępujących do funduszy oraz inne dokumenty funduszy zmieniają się w zakresie nazwy spółki i nazw funduszy.

Strona internetowa

Strona działa pod adresem www.nnlife.pl/emerytura. Strona pod adresem www.metlife.pl będzie aktywna do 19 października 2022.

Adres e-mail

Zmienia się na pteinfo@nn.pl. Dotychczasowy adres będzie aktywny do 21 października 2022.

Co pozostaje bez zmian?

Kontakt

Formy kontaktu z naszą firmą nie zmieniają się. Kontakt telefoniczny z konsultantami jest możliwy pod numerem 22 541 77 30, od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 - 17:00. Bez zmian pozostaje sposób logowania do systemu PTEnet. Informacji o naszej firmie oraz funduszach można szukać na stronie  www.nnlife.pl/emerytura. Strona pod adresem www.metlife.pl będzie aktywna do 19 października 2022.

Agent transferowy

Klienci są nadal obsługiwani przez dotychczasowego agenta transferowego, firmę ProService Finteco Sp. z o.o.

Umowy

Zawarte umowy nadal obowiązują zgodnie z zapisanymi w nich warunkami.

Zarządzanie funduszami

Środkami klientów zarządza nasz zespół. Zachowaliśmy dotychczasową politykę inwestycyjną i standardy obsługi.

PTEnet

Portal klienta PTEnet  jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.nnlife.pl/emerytura. Sposób logowania nie zmienia się.

Dane spółki

Adres siedziby, dane rejestracyjne (np. REGON, KRS) pozostają bez zmian.

Pytania i odpowiedzi

Co mam zrobić jako klient w związku ze zmianą nazwy MetLife PTE S.A. na NNLife PTE S.A.?

W jaki sposób mogę skontaktować się poprzez e-mail z NNLife PTE S.A. (wcześniej MetLife PTE S.A.)?

Czy zmieni się polityka inwestycyjna, skoro MetLife PTE S.A. zmienia się w NNLife PTE S.A.?

Czy w związku ze zmianą nazwy firmy mogę wypowiedzieć umowę?

Czy zmieni się wysokość opłat?

Jak będzie teraz obsługiwany mój rachunek?

Czy zmiana nazwy wpływa na moje rozliczenie PIT w przypadku IKE lub IKZE?

Czy zmienia się administrator moich danych osobowych?

Gdzie mogę się zalogować (lub założyć konto), by sprawdzić wysokość swoich środków w OFE lub DFE? Czy dane do logowania się zmieniają?

Czy w związku ze sprzedażą przez Grupę NN części emerytalnej byłego MetLife (obecnie NNLife) firmie Generali klienci biznesu emerytalnego MetLife muszą podejmować jakiekolwiek działania? Co to oznacza dla klientów części emerytalnej byłego MetLife w Polsce?

Czy i jak ta transakcja wpłynie na wyniki finansowe OFE i DFE?