Napisz do nas w sprawie ubezpieczenia indywidualnego i pracowniczego

Dołącz dokument (max. rozmiar 15MB)

Administratorem Twoich danych osobowych jest NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Polityka prywatności NNLife TUnŻiR S.A. jest dostępna tutaj. Jeżeli jesteś zainteresowany/zaineresowana uzyskaniem dodatkowych informacji o przetwarzaniu przez NNLife [skrót spółki] danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem ido@nn.pl. Dane przetwarzane będą w celu wybranym przez Ciebie w trakcie wypełniania formularza. W przypadku zainteresowania naszymi produktami spółka będzie przetwarzać dane osobowe w podanym zakresie dla celów związanych z przedstawianiem oferty produktów, w tym przekazywaniem informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail oraz wykorzystywania Twojego numeru telefonu w tym celu. Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych w tym celu. Wyrażenie zgody i podanie danych jest dobrowolne i zawsze przysługuje Ci prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce w trakcie jej obowiązywania. Zawsze przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.