Obsługa klienta

Ostrzeżenie

Przestrzegamy przed kontaktami w sprawie polis przez osoby lub podmioty, które z nami nie współpracują lub powołują się na różne instytucje np. KNF, UOKIK.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, jeśli rozmówca proponuje obniżenie składki, powołuje się na zmiany w przepisach prawa, o których możesz nie wiedzieć, a wymagające natychmiastowej reakcji od Ciebie. Zobacz ostrzeżenie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego


PRZYPOMINAMY

Nasi pracownicy lub pośrednicy dzwoniąc do klienta nie proszą o jego dane, ale najpierw podają imię i nazwisko klienta, aby upewnić się, czy rozmawiają z właściwą osobą.

W przypadku podejrzanego kontaktu w sprawie Twojej polisy prosimy o informację do swojego pośrednika ubezpieczeniowego lub z naszą infolinią 22 523 50 70. Wtedy potwierdzimy, czy ten kontakt był z naszej strony.


Komunikat w sprawie restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A.

 

W związku z komunikatem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z 30 września 2022 informujemy, że przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Banku S.A. nie ma wpływu na umowy ubezpieczenia NNLife TUnŻiR S.A. (wcześniej MetLife TUnŻiR S.A.), które nasi klienci zawarli za pośrednictwem Getin Nobel Banku S.A.
 

Dla naszych klientów nic się nie zmienia i nie muszą podejmować żadnych działań. Nasze zobowiązania wobec klientów realizujemy zgodnie z warunkami zapisanymi w zawartych umowach ubezpieczenia.
 

Komunikat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z 30 września 2022 r.


Wskaźnik indeksacji wynosi 17%


Co roku, w rocznicę  umowy ubezpieczenia, proponujemy naszym klientom indeksację, czyli możliwość podwyższenia składki o wskaźnik określany na podstawie danych o inflacji, które publikuje Główny Urząd Statystyczny.
 

Inflacja w Polsce w ostatnich miesiącach przekroczyła 16%, z tego względu wskaźnik indeksacji wynosi 17%. Chronimy w ten sposób polisy klientów przed negatywnymi skutkami inflacji. Dzięki zastosowaniu indeksacji świadczenie z polisy nie straci na wartości.

Wskaźnik indeksacji w wysokości 17% obowiązuje dla umów NNLife TUnŻiR S.A. z rocznicą od 1.12.2022 do 30.11.2023, dla których zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia przewidują indeksację. Indeksacja nie jest obowiązkowa. Klienci mogą z niej zrezygnować.