Wysokość świadczenia

Sam decydujesz o wysokości dodatkowej emerytury, może to być nawet 12 tys. zł miesięcznie.

Dożywotnia wypłata

Masz gwarancję dożywotniej wypłaty, nie krócej niż 15 lat. Jeśli okres wypłaty będzie krótszy niż 15 lat, to miesięczne świadczenie wypłacimy do końca tego okresu bliskiej Ci osobie.

Ochrona życia i zdrowia

Przyspieszymy wypłatę świadczenia w razie całkowitego i trwałego inwalidztwa po wypadku. Twoje życie chronimy przez cały czas trwania polisy.

W trosce o najbliższych

Możesz kupić polisę dla siebie, ale też dla bliskiej Ci osoby, aby zapewnić jej dodatkową emeryturę.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu Gwarantowana Emerytura+

Umowy dodatkowe

Sprawdź, jak możesz rozszerzyć to ubezpieczenie

Zamów kontakt z Agentem, aby dowiedzieć się więcej

Informujemy, że administratorem podanych danych osobowych jest NNLife TUnŻiR S.A., z siedzibą przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do ich treści, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Każda ze zgód może być odwołana w każdym czasie. Więcej informacji znajdzie Pan/Pani w dokumencie Przetwarzanie danych osobowych oraz w Polityce prywatności

Dokumenty, dodatkowe informacje

Materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tego produktu. Warto zwrócić uwagę na ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności, warunki wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego.

Świadczenia z umowy nie podlegają egzekucji sądowej w trzech czwartych częściach tych świadczeń, za wyjątkiem egzekucji w celu zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych, składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz w przypadku egzekucji administracyjnej.

Wierzytelności, które wynikają z umowy ubezpieczenia są gwarantowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie, jaki określa ustawa z 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2018.473 t.j.) (w skrócie ustawa o UFG). Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokoi w części roszczenia osób uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych – 30 000 EUR, gdyby NNLife TUnŻiR S.A. było niewypłacalne w przypadkach, które określa ustawa o UFG.