Dostosuj

Okres
Wybrany okres wykracza poza datę rozpoczęcia funduszu
Nie wszystkie dane mogą być wyświetlone
Wybrany okres funduszu jest dłuższy niż czas istnienia funduszu
0 PLN

Wycena jednostki

0 PLN

Wycena jednostki

0 %

Stopa zwrotu

Informacje o funduszu

Data uruchomienia
Aktywa netto w PLN (na dzień):
Benchmark:
Opłata stała za zarządzanie:
Opłata zmienna za zarządzanie: do 31.12.2021 - brak
Poziom ryzyka: Poziom ryzyka: bardzo niski niski umiarkowany średni stosunkowo wysoki wysoki bardzo wysoki

Dla kogo?