NNLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (w likwidacji)

Fundusze NNLife OFE i NNLife DFE zostały przeniesione do Generali

1.02.2023 r. zarządzanie NNLife OFE i NNLife DFE przejęła firma Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Dane spółki


Kapitał zakładowy

93 602 400 złotych


Kapitał wpłacony

93 602 400 złotych

NIP 

526-22-55-979

KRS 

nr 0000043539, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Siedziba 

ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa

Bank Depozytariusz 

Deutsche Bank Polska S.A. 

 

Pozostałe informacje

Nadzór właścicielski

Ład korporacyjny

Komunikacja z akcjonariuszami

Informacja o zrównoważonym rozwoju