Ubezpieczenie <em>Ochrona</em> <b>Jutra</b>
Powrót

Ubezpieczenie Ochrona Jutra

Ubezpieczenie na życie Ochrona Jutra pozwala ze spokojem myśleć o przyszłości. Sam tworzysz kompletną polisę z umów dodatkowych – gdyż sam wiesz najlepiej, co zapewnia Ci poczucie bezpieczeństwa.

 • To dopasowany do Twoich potrzeb zakres ochrony,
 • Możliwość dostosowania polisy za pomocą umów dodatkowych do zmian w życiu,
 • Możliwość otrzymania niskiej składki miesięcznej już od 39 zł,
 • Atrakcyjny system rabatów dających możliwość obniżenia płaconej składki,
 • Samodzielny wybór sumy ubezpieczenia w określonych zakresach,
 • Przy wybranych wariantach – pakiet dodatkowych usług medycznych gratis,
 • Prostota i szybkość zakupu – nawet przez telefon, bez ankiet i badań medycznych.

Ochrona Jutra

Ochrona Jutra to ubezpieczenie składające się z umowy głównej – ubezpieczenia na życie- oraz umów dodatkowych, które możesz dokupić w trakcie trwania umowy. Umowy dodatkowe kompleksowo odpowiedzą na Twoje potrzeby: kategorie umów „na wszelki wypadek”, a kategorie umów „dla zdrowia” i „dla dziecka” zabezpieczają finansowo sytuację związane ze zdrowiem. Umowy dodatkowe możesz kupować w pakietach, uzyskując atrakcyjne zniżki.

Dodatkowy zakres ochrony w ramach tego ubezpieczenia:

Dowiedz się więcej

Dodatkowy zakres ochrony w ramach tego ubezpieczenia:

 • Śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku
 • Śmierć na skutek wypadku komunikacyjnego
 • Uszkodzenie ciała
 • Trwałe inwalidztwo na skutek nieszczęśliwego wypadku
Dowiedz się więcej

Dodatkowy zakres ochrony w ramach tego ubezpieczenia:

 • Trwałe inwalidztwo na skutek nieszczęśliwego wypadku
 • Niezdolność do samodzielnego życia
 • Poważne zachorowanie dziecka
 • Pobyt w szpitalu i operacja
Dowiedz się więcej

 

Pakiet „Powrót do zdrowia”

Pakiet skierowany do osób, które chcą zyskać komfort i zabezpieczenie finansowe na okoliczność hospitalizacji, a także dalszego leczenia i rehabilitacji. Pakiet zawiera:

 • Pobyt w szpitalu lub operacja po wypadku,
 • Rekonwalescencja po pobycie w szpitalu wskutek wypadku,
 • 10 lub 15% zniżki obliczane dla każdej umowy.

 

Pakiet „W razie wypadku”

Pakiet dedykowany tym, którzy chcą chronić się przed niespodziewanymi zdarzeniami losowymi – np. na drodze lub podczas wykonywania zawodu. Pakiet zawiera:

 • Pobyt w szpitalu lub operacja po wypadku,
 • Na wypadek uszkodzenia ciała,
 • 10 lub 15% zniżki obliczane dla każdej umowy i dodatkowo pakiet usług medycznych GRATIS.

 

Pakiet „Na wszelki wypadek”

Pakiet o szerszym zakresie ochrony, który zapewnia wszechstronną pomoc medyczną, jak też komfortowy powrót do całkowitego zdrowia. Pakiet zawiera:

 • Pobyt w szpitalu lub operacja po wypadku,
 • Rekonwalescencja po pobycie w szpitalu wskutek wypadku,
 • Na wypadek uszkodzenia ciała,
 • 10 lub 15% zniżki obliczane dla każdej umowy i dodatkowo pakiet usług medycznych GRATIS.

Wysokość składki

Minimalna składka ochronna wynosi jedynie 39 zł miesięcznie. Możesz ją jednak jeszcze bardziej obniżyć, opłacając składki na dłuższy okres.

Częstotliwość opłacania składki Miesięczna Kwartalna Półroczna Roczna
Minimalna składka (po uwzględnieniu rabatów) 39 zł 117 zł 234 zł 468 zł

 

Sposób wpłat

Składka może być opłacana w częstotliwości miesięcznej, kwartalnej, półrocznej lub rocznej. Jeśli wybierzesz dłuższy okres opłacenia składki, automatycznie stanie się ona niższa.

Okres ochrony

Ochrona Jutra jest ubezpieczeniem, które może zostać zawarte na co najmniej 10 lat.

Umowy dodatkowe są zawierane na 5 lat (w przypadku ich zawarcia razem z umową podstawową) albo na minimum 4 lata i 1 miesiąc (w przypadku dokupienia ich do już istniejącej umowy podstawowej). W przypadku ponownego zawarcia umowy dodatkowej jest to okres od 1 roku do 5 lat.

Suma ubezpieczenia

Polisa Ochrona Jutra pozwala na wybór sumy ubezpieczenia w granicach minimalnych i maksymalnych wartości. W przypadku umowy podstawowej możesz wybrać sumy z przedziału 1000-10000 zł. Dla umów dodatkowych masz do dyspozycji następujące sumy:

Umowa dodatkowa Minimalna suma ubezpieczenia Maksymalna suma ubezpieczenia
Pobyt w szpitalu lub operacja po wypadku 5 000 zł 40 000 zł
Rekonwalescencja po pobycie w szpitalu wskutek wypadku 5 000 zł 40 000 zł
Na wypadek uszkodzenia ciała 40 000 zł 150 000 zł
Trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku 5 000 zł 200.000 zł
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku 5 000 zł 200.000 zł
Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego 5 000 zł 300.000 zł

 

Premiowanie pakietów

Pakiety premiowane są zniżkami w wysokości 10 lub 15%, które są naliczane dla każdej umowy.  Ponadto przy zakupie umowy dodatkowej Na wypadek uszkodzenia ciała lub pakietu, który ją obejmuje, otrzymasz pakiet dodatkowych usług medycznych na okoliczność wypadku lub choroby gratis. Zawiera on m.in. wizytę u lekarza, pomoc pielęgniarki, organizację procesu rehabilitacji i całodobową infolinię medyczną.

Zniżki

Oprócz systemu rabatów za zakup pakietów, możesz także liczyć na "rabat za ostrożność". Jeśli wykupisz pakiet wypadkowy i nie ulegniesz wypadkowi, naliczymy 5% dodatkowej zniżki za cały pakiet na kolejny okres. Również w przypadku wyboru metody płatności składki, jaką jest „Polecenie zapłaty”, otrzymasz od nas kolejne 5% rabatu.

Jak kupić?

1. TELEFON OD KLIENTA – rozpoznanie potrzeb i zebranie danych niezbędnych do zawarcia umowy.

2. LIST DO KLIENTA – przesłanie podsumowania rozmowy telefonicznej i dokumentów dotyczących umowy, w tym ogólnych warunków ubezpieczenia.

3. OPŁACENIE SKŁADKI – regulujesz ustaloną składkę, której wysokość i termin zapłaty potwierdza list podsumowujący.

4. START OCHRONY – Twoja polisa zaczyna być aktywna już kolejnego dnia po opłaceniu składki.

5. PRZESŁANIE POLISY – po opłaceniu składki i przygotowaniu polisy dostarczamy ją do Ciebie przesyłką kurierską.

Rezygnacja z ubezpieczenia

W każdym momencie możesz zrezygnować z ubezpieczenia. Pamiętaj jednak, że w takim przypadku Ty i Twoja rodzina nie będziecie chronieni. Rezygnacja z ubezpieczenia nie skutkuje zwrotem dotychczas wpłaconych składek (za wyjątkiem składek opłaconych z wyprzedzeniem, np. na kolejny rok).

Skontaktuj się z nami