Ochrona Rodziny - <em>oferta dla </em> <b>klientów <br/>Raiffeisen </b> <em> Polbank </em>
Powrót

Ochrona Rodziny - oferta dla klientów
Raiffeisen
Polbank

Ważnym aspektem ochrony finansowej jest zapewnienie środków na spłatę bieżących zobowiązań i utrzymanie standardu życia, gdy sytuacja życiowa mocno to utrudni.

  • Bezpieczeństwo dla Twoich bliskich, którzy w razie gdyby Ciebie zabrakło otrzymają nawet 500 000 zł.
  • Wsparcie finansowe do 500 000 zł dla Ciebie i Twoich bliskich w przypadku Twojej trwałej całkowitej niezdolności do pracy albo niezdolności do samodzielnego życia.
  • Ochrona ubezpieczeniowa 24 h – polisa działa non stop na całym świecie.
  • Szybkie zgłoszenie zdarzenia – wniosek o wypłatę świadczenia można złożyć online na naszej tronie w zakładce Strefa Klienta.
  • Minimum formalności – dokładamy wszelkich starań, aby polisa została wystawiana na spotkaniu z naszym doradcą banku. Podpisujesz umowę, opłacasz składkę i gotowe. Jeśli niezbędne będą dodatkowe badania zorganizujemy je, opłacimy i zadbamy o ich sprawne przeprowadzenie.
  • W razie Twojej choroby skutkującej hospitalizacją lub nieszczęśliwego wypadku, zorganizujemy dla Ciebie usługi medyczne.

Jak działa Polisa?

W razie Twojej choroby skutkującej hospitalizacją lub nieszczęśliwego wypadku, zorganizujemy dla Ciebie usługi medyczne. W razie utraty zdrowia, otrzymasz nawet do 500 000 zł. W razie gdyby Ciebie zabrakło, wskazani przez Ciebie bliscy otrzymają nawet do 500 000 zł.

Jakie zdarzenia są objęte ubezpieczeniem?

Nationale Nederlanden wypłaci Świadczenie pieniężne w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń ubezpieczeniowych:
a) śmierci Ubezpieczonego,
b) Niezdolności do pracy albo Niezdolności do samodzielnego życia Ubezpieczonego,
- zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach.
Nationale-Nederlanden przyzna Świadczenie medyczne, polegające na organizacji i pokryciu kosztów Usług medycznych, w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń ubezpieczeniowych: a) Choroby skutkującej Hospitalizacją Ubezpieczonego,
b) Nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego, - zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach.

Ile pieniędzy wypłaci Ubezpieczyciel, jeżeli coś się stanie?

W zależności od rodzaju zdarzenia oraz wybranego wariantu Suma ubezpieczenia wynosi:

Warianty Wariant 1     Wariant 2      Wariant 3     
Śmierć
Ubezpieczonego
100 000 zł 300 000 zł 500 000 zł
Niezdolność do pracy
albo niezdolność
do samodzielnego życia
100 000 zł 300 000 zł 500 000 zł

Niezależnie od wariantu ubezpieczenia, w przypadku wystąpienia Choroby skutkującej Hospitalizacją Ubezpieczonego lub Nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego, zakres ubezpieczenia obejmuje Usługi medyczne, takie jak konsultacje lekarskie, diagnostyka laboratoryjna, rehabilitacja lub badana specjalistyczne.

Gdzie i kiedy działa ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu śmierci, Niezdolności do pracy lub Niezdolności do samodzielnego życia obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę niezależnie od Twojego miejsca pobytu. Ochrona ubezpieczeniowa i Usługi medyczne w związku z Chorobą skutkująca Hospitalizacją lub Nieszczęśliwym wypadkiem są udzielane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na czym polega kontynuacja umowy ubezpieczenia?

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres Roku polisowego
(12 kolejnych miesięcy począwszy od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej).
O ile Ubezpieczony nie ukończył w bieżącym Roku polisowym 75. roku życia, Nationale-Nederlanden przed jego końcem może zaproponować kontynuację Umowy ubezpieczenia na kolejny Rok polisowy, a następnie na tych samych zasadach - w kolejnych Latach polisowych.

Wpłata Składki w terminie i wysokości wskazanych w propozycji przedłużenia Umowy ubezpieczenia oznacza zgodę Ubezpieczonego na taką propozycję. W szczególności, jeśli propozycja przedłużenia Umowy ubezpieczenia wskazuje inny zakres ubezpieczenia lub wysokość Składki inną, niż wskazana w Tabeli Limitów i Opłat dla Wieku Ubezpieczonego,
to wpłata Składki w terminie i wysokości wskazanych w propozycji przedłużenia Umowy ubezpieczenia oznacza zgodę Ubezpieczonego na taką propozycję.

Nationale-Nederlanden nie gwarantuje kontynuacji ubezpieczenia na kolejne Okresy polisowe.

Skontaktuj się z nami