Polisa ubezpieczeniowa<em> - Ochrona</em> <b>ze Zwrotem</b>
Powrót

Polisa ubezpieczeniowa - Ochrona ze Zwrotem

Ochrona ze Zwrotem to propozycja dla osób, dla których tradycyjna ochrona ubezpieczeniowa to za mało. Dzięki polisie zabezpieczysz swoich bliskich, a także odzyskasz część lub nawet całość wpłaconych składek, gdy nie dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia.

 • Zwrot nawet do 100% wpłaconych składek w przypadku dożycia końca umowy
 • Przy spełnieniu określonych warunków niezwykle ekonomiczny sposób zabezpieczenia rodziny,
 • Bezpieczeństwo finansowe dla bliskich i gwarancja wypłaty ustalonej przez Ciebie kwoty w przypadku Twojej śmierci,
 • Możliwość wyboru sumy i okresu ubezpieczenia w zależności od Twoich potrzeb
 • Im dłuższy okres trwania umowy ubezpieczeniowej, tym większy zwrot składek na koniec,
 • Utrzymanie wartości pieniądza w czasie, gdyż masz możliwość decydowania o zmianie wysokości składki i sumy ubezpieczenia zgodnie z procesami rynkowymi.

 

Zasady wypłaty świadczenia

Umowa gwarantuje wypłatę świadczenia dla bliskich w następujących sytuacjach:

 • Śmierć – wypłacimy sumę ubezpieczenia z tytułu śmierci.

Wypłata składek

Opłacasz składki, ale otrzymujesz ich zwrot, gdy bezpiecznie przeżyłeś okres objęty ochroną. Zwrot obejmuje:

 • W przypadku okresu ubezpieczenia na 15 lat – 50% składki miesięcznej
 • W przypadku okresu ubezpieczenia na 20 lat – 75% składki miesięcznej
 • W przypadku okresu ubezpieczenia na 30 lat – 100% składki miesięcznej

Wysokość składki

Składka w ramach ubezpieczenia Ochrona ze zwrotem może być opłacana miesięcznie, kwartalnie, półrocznie i rocznie. 

Okres ochrony

Ubezpieczenie jest zawierane na określony czas. Sam decydujesz, na jak długo chcesz zawrzeć umowę ubezpieczeniową. Możesz wybrać takie okresy jak 15, 20 lub 30 lat.

Zakres ochrony

Polisa Ochrona ze zwrotem gwarantuje wypłatę świadczenia w następujących sytuacjach:

 • śmierć niezależnie od przyczyny – wówczas nastąpi wypłata sumy ubezpieczenia
 • dożycie końca okresu ubezpieczenia – wówczas nastąpi zwrot składek (od 50% do 100% wpłaconych składek)

Suma ubezpieczenia

Minimalna suma ubezpieczenia wynosi 100 tys. zł, natomiast jego wartość maksymalna to 400 tys. zł.

Poziom zwrotu składek

Poziom zwrotu na koniec trwania umowy zależy od tego, jak długo trwa umowa. Tabela prezentuje, jaki zwrot otrzymasz dla odpowiednich okresów ubezpieczenia.

Okres ubezpieczenia Zwrot składki 
15 lat 50%
20 lat 75%
30 lat 100%

 

Skontaktuj się z nami