Atlas inwestycyjny - inwestowanie w PPK

Poruszaj się pewniej w świecie inwestycji. Skorzystaj z Atlasu Inwestycyjnego, gdzie nasi eksperci co kwartał sprawdzają i komentują sytuację na rynkach (w Polsce i za granicą). Wykorzystaj wiedzę w praktyce i samodzielnie buduj portfel funduszy w PPK. 

PPK-atlas-inwestycyjny-1_410x250.jpg

Atlas inwestycyny (wg stanu na 30.09.2019)

PPK-atlas-inwestycyjny-2_410x250.jpg

Atlas inwestycyjny (wg stanu na dzień 30.06.2019)

PPK-atlas-inwestycyjny-3_410x250.jpg

Atlas inwestycyjny (wg stanu na 31.03.2019)

Przydatne narzędzia

kalkulator PPK

Kalkulator PPK

Oblicz, ile zgromadzisz w PPK
przewodnik ppk dla uczestników

Przewodnik PPK

Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o zarządzaniu PPK

Notowania PPK

Sprawdź wyniki funduszy

Nota prawna:
Wyniki finansowe osiągane w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, co może oznaczać utratę przynajmniej części wpłaconego kapitału - w zależności od warunków rynkowych oraz wyników decyzji inwestycyjnych.