Zabezpieczenie <em>finansowe</em> <b>- nasze porady</b>

Powrót

Zabezpieczenie finansowe - nasze porady

Aby cieszyć się dobrą kondycją organizmu, nie można zapominać o profilaktyce zdrowotnej. W tym celu trzeba prowadzić taki styl życia, który nie będzie narażał nas na groźne dolegliwości. Nie jesteśmy jednak w stanie uniknąć wszystkich z nich. Dlatego z drugiej strony trzeba być przewidującym i przygotować się na sytuacje, kiedy okaże się, że choroba jednak nas dotknęła.

Warto jak najwcześniej pomyśleć o zabezpieczeniu finansowym na wypadek choroby.

 Zabezpieczenie <em>finansowe</em> <b>- nasze porady</b>

Ciężka choroba przewlekła niesie za sobą poważne konsekwencje w postaci pogorszenia się jakości życia. Może być to przykładowo związane z niezdolnością do wykonywania pracy i obniżeniem się otrzymywanego wynagrodzenia, zwłaszcza w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Sytuacja może być o tyle trudna i uciążliwa, że dotyka ona zwykle całej rodziny.

W zależności od rodzaju i stopnia zaawansowania dotyczącej nas choroby, dodatkowe koszty związane z leczeniem mogą się różnić.

Terapie nowotworowe wymagają od pacjenta dodatkowych nakładów finansowych – na specjalne preparaty wspierające organizm w walce z chorobą lub choćby tak prozaiczne sprawy, jak dojazdy do i ze szpitala czy też zapewnienie opieki nad dziećmi w trakcie ewentualnej nieobecności w domu.

W przypadku chorób układu krążenia często wymagana jest rehabilitacja i dłuższa nieobecność w pracy, co również ma istotny wpływ na malejące dochody.

Dwustronna profilaktyka – a więc dbanie o zrównoważony styl życia i troska o zabezpieczenie finansowe w razie choroby – może znacząco poprawić rezultaty osiągane w medycynie.

Zbilansowana dieta, aktywność fizyczna i umiejętne radzenie sobie ze stresem zmniejszają ryzyko zachorowania.

Regularne badania profilaktyczne pomagają wykryć chorobę we wczesnym jej stadium. Nawet gdy zachorujemy, rozpoczniemy terapię w optymalnym momencie, a nasz organizm lepiej poradzi sobie z zaistniałym problemem.

Z kolei odpowiednie środki materialne umożliwią skoncentrowanie się na leczeniu, zamiast martwienia się o niezbędny budżet rodzinny. Profilaktyka zdrowotna i finansowa to zatem dwie strony tego samego medalu.

Oprócz sumiennej pracy nad swoją kondycją, zabezpieczajmy się na wypadek zachorowania.

 

 

Czasem trudno jest z dnia na dzień zmienić swoje przyzwyczajenia i zmodyfikować styl życia. Nie mamy też wpływu na uwarunkowania genetyczne, które predysponują nas do różnorodnych przypadłości.

Profilaktyka zdrowotna pozwala w związku z tym zmniejszyć ryzyko choroby, nie daje jednak 100-procentowej gwarancji, że taka okoliczność w naszym życiu nie nastąpi. Nie jesteśmy w stanie w pełni się na to przygotować, gdyż określone schorzenia lub wypadki zwykle dotykają nas z zaskoczenia.

Najbardziej skutecznym narzędziem przeciwdziałania sytuacji, kiedy nie potrafimy sobie z nimi poradzić, są nowoczesne i elastyczne produkty ubezpieczeniowe. Szereg świadczeń pozwoli nam czuć się bezpiecznie i komfortowo, a to z kolei korzystnie oddziałuje na efekty procesu leczenia.

Dlatego chcąc na wielu płaszczyznach chronić swoje zdrowie, nie zwlekajmy z decyzją o zaopatrzeniu się w odpowiednią polisę. Tylko tym sposobem będziemy mogli stwierdzić, że w 100% dopełniliśmy wszystkich zasad profilaktyki i w pełni zadbaliśmy o siebie oraz swoją rodzinę.