Ubezpieczenie <em>inwestycyjno-ochronne</em> <b>Single Invest</b>
Powrót

Ubezpieczenie inwestycyjno-ochronne Single Invest

Single Invest to ubezpieczenie inwestycyjno-ochronne z jednorazową składką, które daje możliwość pomnożenia Twojego kapitału, a jednocześnie gwarantuje, że gdyby Ciebie zabrakło, Twoi bliscy otrzymają minimum 107% wpłaconej składki. Możesz dzięki niemu ulokować pieniądze, które będą inwestowane i pomnażane przez naszych specjalistów.

 • Jedna wpłata składki, a przy tym długofalowe korzyści, szansa na znaczne powiększenie kapitału,
 • Możliwość inwestowania w fundusze o różnym poziomie ryzyka,
 • Możliwość wypłaty minimum 107% wpłaconej składki rodzinie na wypadek Twojej śmierci,
 • Korzystny bonus inwestycyjny dodawany do Twojej inwestycji na określonych warunkach,
 • Do dyspozycji rachunek lokacyjny, na który można dokonywać wpłat i z którego można wypłacać środki w dowolnym momencie.
 • Możliwość powierzenia zarządzania inwestycją specjalistom w ramach funduszy NN Perspektywa czy portfeli modelowych,

Ubezpieczenie inwestycyjno-ochronne

Długoterminowa strategia inwestycyjna sprawdza się najlepiej, gdy oszczędzasz środki na określony cel (np. na wykształcenie dzieci czy kompleksowy remont domu). Powiększanie swojego kapitału można jednak wzbogacić o ochronę ubezpieczeniową. Dlatego warto zdecydować się na polisę inwestycyjno-ochronną Single Invest. To więcej niż fundusz inwestycyjny, gdyż nie tylko gromadzisz oraz pomnażasz środki, ale także zapewniasz sobie i swoim bliskim poczucie bezpieczeństwa na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

 • Masz pełną swobodę w wyborze optymalnej strategii inwestycji – my dajemy Ci narzędzia, a Ty decydujesz, jak chcesz z nich skorzystać.
 • Możesz sam wybrać, w które z dostępnych funduszy inwestujesz. Sam możesz też określić, jak podzielić pomiędzy nie swoje środki. W Single Invest nie płacisz za transfer pieniędzy między funduszami.
 • Możesz też skorzystać z gotowych rozwiązań – NN Perspektywa lub portfeli modelowych – przygotowanych przez naszych specjalistów. Określ, do kiedy chciałbyś oszczędzać, wybierz fundusz z datą najbliższą temu celowi, a my zajmiemy się resztą.  Będziemy dynamicznie pomnażać Twoje środki, by zbliżając się do końca inwestycji, skoncentrować się na ich bezpieczeństwie. Strategia Stabilna i Strategia Wzrostowa to gotowe rozwiązania inwestycyjne zarządzane przez naszych specjalistów. W ramach Strategii Stabilnej w głównej mierze inwestujemy w bezpieczne fundusze inwestycyjne, w związku z czym potencjalny zysk jest mniejszy, ale mniej podatny na wahania rynkowe. W przypadku Strategii Wzrostowej zysk może być większy, ale ryzyko jest wyższe.
  Decydując się na formę inwestycji, jaką są portfele modelowe, możesz wybrać jeden portfel, obydwa lub ulokować w portfelach tylko część dzieląc swój kapitał w dowolny sposób pomiędzy portfele i fundusze.
 • Oprócz pomnożenia swojego kapitału możesz otrzymać bonus inwestycyjny. Na początku 7 roku polisowego możesz otrzymać od 3 do 5% wpłaconej przez ciebie składki. Dzięki temu masz szansę na lepsze wyniki inwestycyjne. Bonus jest naliczany wówczas, gdy wcześniej nie nastąpiła częściowa wypłata z Rachunku podstawowego.
 • Możliwość wypłaty środków bez dodatkowych kosztów związanych z rozwiązaniem umowy w razie poważnego zachorowania.
 • W razie Twojej śmierci wpłacone środki są objęte gwarancją 107%, co oznacza, że zostanie wypłacona większa z wartości: 107% wpłaconej Składki jednorazowej, pomniejszone o wypłaty części środków, jeśli takie wystąpiły, z wyłączeniem opłat za te wypłaty, albo Wartość Rachunku podstawowego.

Minimalna składka to 20 000 zł, a maksymalna to 1 000 000 zł. Jest ona wpłacana jednorazowo, abyś następnie mógł operować nią w obrębie funduszy inwestycyjnych lub powierzyć zarządzanie inwestycją naszym specjalistom. Ich działania mają doprowadzić do uzyskania jak najwyższych stóp zwrotu. Służy temu inwestowanie środków w akcje, obligacje i inne instrumenty finansowe.

Strategia inwestycyjna to dobór funduszy, w które chcesz inwestować swoje środki. Strategia ta może być dopasowana do Twoich potrzeb w zależności od tego, czy jesteś inwestorem konserwatywnym, umiarkowanym czy też dynamicznym. Ważne, by nie podejmować nadmiernego ryzyka inwestycyjnego i w miarę zbliżania się do terminu, w którym planujesz zakończenie inwestycji, stopniowo je zmniejszać. Jeśli masz duże doświadczenie inwestycyjne i chęć zarządzania inwestycją, dobrym rozwiązaniem będzie samodzielny dobór funduszy. W przypadku, gdy nie chcesz samodzielne zarządzać inwestycją, masz możliwość skorzystania ze specjalnego rozwiązania NN Perspektywa lub portfeli modelowych.

W ramach NN Perspektywa wskazujesz, jak długo chcesz inwestować i na tej podstawie dobierany jest dla Ciebie odpowiedni fundusz. Wraz ze zbliżaniem się do końca okresu inwestycji, stopniowo zmienia się zaangażowanie Twoich środków z akcji w instrumenty finansowe o niższym poziomie ryzyka.

Portfele modelowe to z kolei gotowe rozwiązania inwestycyjne zarządzane przez specjalistów Nationale-Nederlanden TFI. W ich ramach dostępne są takie strategie, jak:  

• strategia stabilna, która w głównej mierze zakłada inwestowanie w fundusze średniego ryzyka

• strategia wzrostowa, która zakłada inwestowanie w fundusze wysokiego ryzyka.

Bonus inwestycyjny przyznawany jest na początku 7 roku polisowego pod warunkiem, że w trakcie trwania umowy nie nastąpiła wypłata części środków. Bonus przyznawany jest dla składki od 50 tys. zł i dopisywany jest do Rachunku lokacyjnego w postaci jednostek uczestnictwa w funduszach. Zasady obowiązujące dla bonusu prezentuje tabela:

Wartość składki – jako podstawa do naliczenia Bonusu inwestycyjnego Bonus inwestycyjny – jako procent składki
Bonus inwestycyjny
20 000 zł – 49 999,99 zł 0%
50 000 zł – 99 999,99 zł 3%
100 000 zł – 1 000 000 zł 5%

 

Wypłata części środków z Rachunku podstawowego jest możliwa od 2 roku trwania umowy. Do końca 5 roku polisowego podlega ona opłacie. Wypłaty z Rachunku lokacyjnego nie podlegają żadnym opłatom. Jeśli zakładasz, że będziesz potrzebował dostępu do swoich środków wcześniej (np. za rok, dwa albo trzy lata), zadbaj, aby były one zainwestowane w fundusze o niskim poziomie ryzyka.

W przypadku rozwiązania Umowy wypłacimy Ci wartość wykupu, czyli Wartość Rachunku podstawowego. Do wypłaconej kwoty zostanie dodana Wartość Rachunku lokacyjnego. Pamiętaj jednak, że w przypadku poważnego zachorowania osoby objętej ubezpieczeniem, osoba ta może liczyć na wypłatę 100% wartości Rachunku podstawowego. Po wypłacie świadczenia z tytułu poważnego zachorowania następuje rozwiązanie umowy. Uzyskane środki będzie można przeznaczyć np. na leczenie lub rehabilitację.

Inwestowanie w fundusze zawsze wiąże się z ryzykiem. Inwestując w fundusze wysokiego ryzyka, można zarobić więcej, ale też ryzyko straty jest większe. W przypadku funduszy niskiego ryzyka jest odwrotnie – potencjalny zysk może być niższy, ale i ryzyko straty jest mniejsze. Dlatego przed wypełnieniem i podpisaniem wniosku o ubezpieczenie, dokładnie zapoznaj się z opisem oferowanych funduszy i ich charakterystyką (polityką inwestycyjną, rodzajem i poziomem ryzyka). Pamiętaj także, że ani my, ani żaden inny podmiot na rynku nie gwarantuje uzyskania wyników inwestycyjnych na określonym poziomie.

Skontaktuj się z namiPamiętaj, że inwestowanie w UFK wymaga zapoznania się z poziomem ryzyka, jak i potencjałem zysku dla wybranych przez Ciebie funduszy.

Wybierając fundusze z oferty określasz swoją strategię inwestycyjną. Przy określeniu własnej strategii inwestycyjnej weź pod uwagę swoją otwartość na ryzyko, a w tym możliwość uzyskania gorszych wyników niż się spodziewałeś lub poniesienia strat. Poza tym bardzo ważne jest też Twoje doświadczenie w inwestowaniu w jednostki funduszy kapitałowych oraz czas trwania umowy, im dłuższy, tym na większe ryzyko inwestycyjne możesz sobie pozwolić.

Inwestując należy wziąć również pod uwagę koszty zarządzania, pobierane na poziomie Funduszu UFK jak i na poziomie funduszy, w które UFK inwestują. Towarzystwo nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Inwestując bardziej dynamicznie masz szansę na większy zysk, ale jednocześnie musisz się liczyć z możliwością większej straty. Zapoznaj się z Opisem Funduszy dostępnych w ramach oferty SINGLE INVEST. Rodzaje i wysokość opłat zostały opisane w Tabeli limitów i opłat.