Ubezpieczenie <em>ochronno-inwestycyjne</em> <b>Sposób na przyszłość</b>
Powrót

Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne Sposób na przyszłość

Sposób na Przyszłość to ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne. Część ochronna może być w pełni dopasowana do Twoich potrzeb, gdyż sam ustalasz jej zakres. Równie elastyczna jest część inwestycyjna. W jej ramach zgodnie z określonymi limitami wybierasz wartość składki oraz częstotliwość jej wpłacania. Zyskujesz również możliwość swobodnego wyboru funduszy inwestycyjnych.

 • Ochrona finansowa w razie niespodziewanych zdarzeń,
 • Okazja do zbierania kapitału na własne potrzeby lub np. start w dorosłość dziecka,
 • Możliwość dodatkowego oszczędzania na emeryturę (IKZE i IKE),
 • Polisa, która może być dopasowana do zmian w życiu – możliwość jej modyfikacji na każdym etapie,
 • Całkowita przejrzystość polisy – brak ukrytych opłat oraz wyraźny podział na część ochronną i inwestycyjną,
 • Możliwość objęcia ochroną wielu osób z rodziny w ramach jednej polisy,
 • Liczne zniżki i bonus inwestycyjny,
 • W przypadku zdecydowania się na pakiet umów dodatkowych – usługi Assistance całkowicie gratis.

Sposób na Przyszłość

Sposób na Przyszłość to ubezpieczenie składające się z umowy głównej – ubezpieczenia na życie- oraz umów dodatkowych, które możesz dokupić w trakcie trwania umowy. Umowy dodatkowe możesz kupować w pakietach, uzyskując atrakcyjne zniżki, w zależności od wariantu i pakietu. Umowy dodatkowe kompleksowo odpowiedzą na Twoje potrzeby: kategorie umów „na wszelki wypadek”, „dla zdrowia” i „dla dziecka” zabezpieczają finansowo sytuację związane ze zdrowiem, natomiast grupa umów „na emeryturę” pozwoli gromadzić środki na wyznaczone przez Ciebie cele.

Dodatkowy zakres ochrony w ramach tego ubezpieczenia:

Dowiedz się więcej

Dodatkowy zakres ochrony w ramach tego ubezpieczenia:

 • Śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku
 • Śmierć na skutek wypadku komunikacyjnego
 • Uszkodzenie ciała
 • Trwałe inwalidztwo na skutek nieszczęśliwego wypadku
Dowiedz się więcej

Dodatkowy zakres ochrony w ramach tego ubezpieczenia:

 • Trwałe inwalidztwo na skutek nieszczęśliwego wypadku
 • Niezdolność do samodzielnego życia
 • Poważne zachorowanie dziecka
 • Pobyt w szpitalu i operacja
Dowiedz się więcej

Skorzystaj z preferencji podatkowych i odłóż na emeryturę.

Dowiedz się więcej

Inwestycje

Nawet mała kwota odkładana systematycznie otwiera nowe horyzonty na przyszłość. Dzięki części inwestycyjnej polisy już dziś możesz zacząć gromadzić środki na realizację marzeń, atrakcyjną emeryturę lub zapewnienie dziecku wykształcenia czy mieszkania. Jeśli jednak okaże się, że nagle potrzebujesz pieniędzy, możesz je wypłacić ze swojego rachunku lub rachunku lokacyjnego.

Samodzielnie określasz swoją strategię inwestycyjną lub korzystasz z gotowych propozycji przygotowanych przez naszych ekspertów. Masz do dyspozycji 2 portfele modelowe, 6 funduszy NN Perspektywa i 16 pozostałych funduszy. Zyskujesz tym samym większą swobodę w lokowaniu środków przy aktywnym wsparciu specjalistów, a jednocześnie sam kontrolujesz poziom podejmowanego ryzyka.

Sam dobierz nowoczesne rozwiązania inwestycyjne, które odpowiedzą na Twoje potrzeby.

Określasz, do kiedy chcesz oszczędzać i wybierasz fundusz, który ma w swojej nazwie datę najbliższą wyznaczonemu celowi. Na przykład planujesz za 20 lat zebrać pieniądze dla dziecka na wkład mieszkaniowy, a Twoja inwestycja rozpoczyna się w 2015 roku. Oznacza to, że w 2035 roku chciałbyś wypłacić pieniądze, a zatem powinieneś zdecydować się na fundusz UFK NN Perspektywa 2035. W każdym z funduszy najpierw koncentrujemy się na dynamicznym pomnażaniu Twoich środków, a w miarę zbliżania się do założonego celu – na zapewnieniu większego bezpieczeństwa inwestycji.

Strategia Stabilna i Strategia Wzrostowa to gotowe rozwiązania inwestycyjne zarządzane przez naszych specjalistów. W ramach Strategii Stabilnej w głównej mierze inwestujemy w bezpieczne fundusze inwestycyjne, w związku z czym potencjalny zysk jest mniejszy, ale mniej podatny na wahania rynkowe. W przypadku Strategii Wzrostowej zysk może być większy, ale ryzyko jest wyższe.

Decydując się na formę inwestycji, jaką są portfele modelowe, możesz wybrać jeden portfel, obydwa lub ulokować w portfelach tylko część dzieląc swój kapitał w dowolny sposób pomiędzy portfele i fundusze.

Wysokość składki

Sam określasz, ile pieniędzy przeznaczyć na część ochronną i część inwestycyjną polisy.

Minimalna składka całkowita
150 zł miesięcznie

W ramach składki całkowitej powinieneś przeznaczyć min. 50 zł na ochronę i min. 50 zł na inwestycję. Jeżeli ubezpieczenie obejmuje więcej niż jedną osobę, minimalna składka ochronna za każdą z nich może być mniejsza niż 50 zł.

Jeśli zdecydujesz się na oszczędzanie w ramach IKZE lub IKE, minimalna składka miesięczna wyniesie dodatkowe 50 zł dla każdego z rachunków.

Częstotliwość opłacania składek
Kwartalnie Półrocznie Rocznie

Aby mieć pewność, że wybrana przez Ciebie suma ubezpieczenia będzie odpowiadać Twoim potrzebom za 10 czy 20 lat, co roku zaproponujemy Ci indeksację składki, czyli podwyższenie sumy ubezpieczenia i składki inwestycyjnej o min. 3%.

Zniżki

Możesz liczyć na trzy rodzaje zniżek w składce ochronnej.

1. Ubezpieczenie kolejnej osoby
10% zniżki jeżeli ochroną ubezpieczeniową są objęte co najmniej 2 osoby
2. Wybór gotowego pakietu
  Pakiet Zdrowotny Pakiet Wypadkowy Pakiet Dziecięcy
wariant I 5% 10% 10%
wariant II 10% 15%  
3. Sposób opłacania składek w Nationale-Nederlanden
Kwartalnie Półrocznie Rocznie
1% 2,3% 5%

Umowy dodatkowe

W ramach polisy Sposób na Przyszłość masz do wyboru 10 umów dodatkowych, które możesz traktować odrębnie lub zdecydować się na Pakiet Zdrowotny, Wypadkowy czy Dziecięcy.

 • Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego
 • Na wypadek nowotworu ONA lub ON
 • Na wypadek poważnych chorób – bez nowotworów
 • Pobyt w szpitalu lub operacja
 • Na wypadek uszkodzenia ciała
 • Trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • Przejęcie opłacania składek
 • Niezdolność do samodzielnego życia lub pracy
 • Poważne zachorowania dziecka

Okres i zakres ochrony

Sposób na Przyszłość jest ubezpieczeniem, które może zostać zawarte na co najmniej 10 lat.

Umowy dodatkowe są zawierane na 5 lat.

Sposób na Przyszłość to polisa, którą możesz objąć tylko siebie lub członków swojej rodziny – nawet do 10 osób. Ubezpieczając co najmniej dwie osoby otrzymasz zniżkę 10%.  Przy tym każda z osób może mieć inny zakres ubezpieczenia. Ilość ubezpieczonych osób możesz zmieniać w trakcie trwania ochrony. Jeśli przykładowo weźmiesz ślub, warto do ubezpieczenia włączyć małżonka. Podobnie dzieje się w przypadku nowonarodzonego dziecka, które bez wątpienia także chcesz chronić.

Premiowanie pakietów

Pakiety premiowane są zniżkami od 5% do 15%. Dodatkowo przy zakupie dowolnego pakietu otrzymasz pakiet Assistance na okoliczność wypadku i choroby całkowicie gratis. Obejmuje on m.in. wizytę u lekarza, pomoc pielęgniarki, organizację procesu rehabilitacji oraz całodobową infolinię medyczną. W przypadku pakietu wypadkowego możesz także liczyć na "rabat za ostrożność" - jeśli nie ulegniesz wypadkowi przez cały okres ochrony, naliczymy 5% dodatkowej zniżki za cały pakiet na kolejny okres obowiązywania pakietu.

Sposoby wypłat

W zależności od tego, jaki zakres ubezpieczenia wybrałeś i co się wydarzyło, wypłacimy Ci przykładowo:

 • w przypadku śmierci – całą sumę ubezpieczenia, która zostanie powiększona o wartość środków zgromadzonych na rachunku i rachunku lokacyjnym oraz rachunkach IKE i IKZE,
 • jeżeli wybrałeś umowę dodatkową Trwałe inwalidztwo na skutek nieszczęśliwego wypadku –wskazany w Tabeli inwalidztwa procent sumy ubezpieczenia,
 • w przypadku poważnego zachorowania dziecka na chorobę wskazaną w Warunkach – całą sumę ubezpieczenia,
 • jeżeli jesteś objęty ochroną z tytułu umowy dodatkowej Operacja lub pobyt w szpitalu –  pieniądze za poszczególne dni pobytu w szpitalu i za operację.

Część inwestycyjna

Samodzielnie określasz jaką część Składki przeznaczasz na inwestycję i jaki ma być jej podział pomiędzy fundusze.

W dowolnym momencie możesz zmienić swój sposób inwestowania. Możesz także przenieść już zgromadzone środki z jednego funduszu na drugi. Takie zmiany są całkowicie bezpłatne. Dodatkowo jeśli Twoja polisa trwa już 6 lat, zebrałeś kwotę nie mniejszą niż wskazana w Tabeli opłat i limitów oraz wpłacasz na część inwestycyjną co najmniej 400 zł miesięcznie, do każdej wpłaconej przez Ciebie składki dołożymy bonus inwestycyjny w postaci 1% składki. Zainwestujemy zatem 101% wpłacanej przez Ciebie składki inwestycyjnej.

Po drugim roku możesz wstrzymać inwestowanie na rok i opłacać jedynie składkę za ochronę ubezpieczeniową. Możesz też w po drugim roku całkowicie zaprzestać opłacanie składek, a wówczas składka za ochronę będzie pokrywana ze środków zgromadzonych na Twoim rachunku lub rachunku lokacyjnym.

Rachunek lokacyjny

W ramach Sposobu na Przyszłość masz do dyspozycji rachunek lokacyjny, na który w każdej chwili możesz wpłacać i wypłacać dodatkowe środki. Nie pobieramy żadnych opłat za korzystanie z tego rozwiązania.

Zmiany na polisie

Co miesiąc możesz dokonać zmian na swojej polisie, dopasowując ją do własnych możliwości finansowych czy zmiany potrzeb. Jeśli przykładowo zdecydowałeś się na kredyt hipoteczny, warto wnioskować o wyższą sumę ubezpieczenia, aby zabezpieczyć jego spłatę. Gdy spłacisz kredyt wcześniej, możesz ponownie obniżyć sumę ubezpieczenia. Ponadto masz możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia o maksymalnie 20% bez wypełniania ankiety medycznej w takich przypadkach, jak:

 • narodziny dziecka,
 • adopcja dziecka,
 • zawarcie związku małżeńskiego.

Zawsze możesz tez dokupić dodatkowe umowy oraz zwiększyć, a po drugim roku zmniejszyć wysokość składki inwestycyjnej.

Rezygnacja z ubezpieczenia

Z ubezpieczenia można zrezygnować w dowolnym momencie bez ponoszenia kosztów.

Skontaktuj się z namiPamiętaj, że inwestowanie w UFK wymaga zapoznania się z poziomem ryzyka, jak i potencjałem zysku dla wybranych przez Ciebie funduszy.

Wybierając fundusze z oferty określasz swoją strategię inwestycyjną. Przy określeniu własnej strategii inwestycyjnej weź pod uwagę swoją otwartość na ryzyko, a w tym możliwość uzyskania gorszych wyników niż się spodziewałeś lub poniesienia strat. Poza tym bardzo ważne jest też Twoje doświadczenie w inwestowaniu w jednostki funduszy kapitałowych oraz czas trwania umowy, im dłuższy, tym na większe ryzyko inwestycyjne możesz sobie pozwolić.

Inwestując należy wziąć również pod uwagę koszty zarządzania, pobierane na poziomie Funduszu UFK jak i na poziomie funduszy, w które UFK inwestują. Towarzystwo nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Inwestując bardziej dynamicznie masz szansę na większy zysk, ale jednocześnie musisz się liczyć z możliwością większej straty. Zapoznaj się z Opisem Funduszy dostępnych w ramach oferty Sposób na Przyszłość. Rodzaje i wysokość opłat zostały opisane w Tabeli limitów i opłat.