Powrót

Sprawozdnia ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Półroczne i roczne sprawozdania Ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.


Data Nazwa funduszu Tytuł
2016-12-31 UFK NN (L) European High Dividend Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2016 Pobierz
2016-12-31 UFK (L) Globalny Długu Korporacyjnego Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2016 Pobierz
2016-12-31 UFK (L) Ameryki Łacińskiej Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2016 Pobierz
2016-12-31 UFK NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2016 Pobierz
2016-12-31 UFK Międzynarodowy mieszany Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2016 Pobierz
2016-12-31 UFK NN (L) Japan Equity Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2016 Pobierz
2016-12-31 UFK (L) Nowej Azji Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2016 Pobierz
2016-12-31 UFK (L) Rynków Wschodzących Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2016 Pobierz
2016-12-31 UFK (L) Globalny Spółek Dywidendowych Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2016 Pobierz
2016-12-31 UFK Subfundusz Perspektywa 2030 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2016 Pobierz