Powrót

Sprawozdnia ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Półroczne i roczne sprawozdania Ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.


Data Nazwa funduszu Tytuł
2016-06-30 UFK OpenFinance Obligacji Półroczne Sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego 06.2016 Pobierz
2016-06-30 UFK OpenFinance Aktywnej Alokacji Półroczne Sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego 06.2016 Pobierz
2016-06-30 UFK UniKorona Obligacje Półroczne Sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego 06.2016 Pobierz
2016-06-30 UFK Legg Mason Subfundusz Akcji Półroczne Sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego 06.2016 Pobierz
2016-06-30 UFK Noble Fund Akcji Półroczne Sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego 06.2016 Pobierz
2016-06-30 UFK Noble Fund Mieszany Półroczne Sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego 06.2016 Pobierz
2016-06-30 UFK OpenFinance Akcji Półroczne Sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego 06.2016 Pobierz
2016-06-30 UFK Legg Mason Senior FIO Półroczne Sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego 06.2016 Pobierz
2016-06-30 UFK NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących Półroczne Sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego 06.2016 Pobierz
2016-06-30 UFK Dynamiczny Półroczne Sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego 06.2016 Pobierz