Powrót

Sprawozdnia ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Półroczne i roczne sprawozdania Ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.


Data Nazwa funduszu Tytuł
2016-06-30 UFK Dynamiczny Półroczne Sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego 06.2016 Pobierz
2016-06-30 UFK NN (L) European High Dividend Półroczne Sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego 06.2016 Pobierz
2016-06-30 UFK (L) Globalny Długu Korporacyjnego Półroczne Sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego 06.2016 Pobierz
2016-06-30 UFK (L) Ameryki Łacińskiej Półroczne Sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego 06.2016 Pobierz
2016-06-30 UFK NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących Półroczne Sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego 06.2016 Pobierz
2016-06-30 UFK NN (L) Global Sustainable Equity Półroczne Sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego 06.2016 Pobierz
2016-06-30 UFK Stabilnego Wzrostu Półroczne Sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego 06.2016 Pobierz
2016-06-30 UFK (L) Nowej Azji Półroczne Sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego 06.2016 Pobierz
2016-06-30 UFK (L) Japonia Półroczne Sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego 06.2016 Pobierz
2016-06-30 UFK Selektywny Półroczne Sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego 06.2016 Pobierz