Powrót

Sprawozdnia ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Półroczne i roczne sprawozdania Ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.


Data Nazwa funduszu Tytuł
2017-12-31 UFK NN (L) Euro Credit Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2017 Pobierz
2017-12-31 UFK Subfundusz Perspektywa 2025 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2017 Pobierz
2017-12-31 UFK Subfundusz Perspektywa 2045 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2017 Pobierz
2017-12-31 UFK Subfundusz Perspektywa 2035 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2017 Pobierz
2017-12-31 UFK ESALIENS Senior FIO Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2017 Pobierz
2017-12-31 UFK Noble Fund Akcji Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2017 Pobierz
2017-12-31 UFK Noble Fund Mieszany Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2017 Pobierz
2017-12-31 UFK (L) Obligacji Rynków Wschodzących BIS Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2017 Pobierz
2017-12-31 UFK Międzynarodowy obligacji Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2017 Pobierz
2017-12-31 UFK NN (L) European High Dividend Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2017 Pobierz