Powrót

Sprawozdnia ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Półroczne i roczne sprawozdania Ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.


Data Nazwa funduszu Tytuł
2018-06-30 UFK Międzynarodowy obligacji Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 06.2018 Pobierz
2018-06-30 UFK Międzynarodowy mieszany Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 06.2018 Pobierz
2018-06-30 UFK Akcji Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 06.2018 Pobierz
2018-06-30 UFK Akcji Środkowoeuropejskich Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 06.2018 Pobierz
2018-06-30 UFK Dynamiczny Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 06.2018 Pobierz
2018-06-30 UFK ESALIENS Akcji Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 06.2018 Pobierz
2018-06-30 UFK ESALIENS Senior FIO Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 06.2018 Pobierz
2018-06-30 UFK (L) Globalny Spółek Dywidendowych BIS Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 06.2018 Pobierz
2018-06-30 UFK (L) Europejski Spółek Dywidendowych Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 06.2018 Pobierz
2018-06-30 UFK (L) Globalny Spółek Dywidendowych Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 06.2018 Pobierz