Powrót

Sprawozdnia ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Półroczne i roczne sprawozdania Ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.


Data Nazwa funduszu Tytuł
2016-12-31 UFK (L) Ameryki Łacińskiej Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2016 Pobierz
2016-12-31 UFK Międzynarodowy mieszany Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2016 Pobierz
2016-12-31 UFK Dynamiczny Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2016 Pobierz
2016-12-31 UFK Legg Mason Senior FIO Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2016 Pobierz
2016-12-31 UFK Portfel Inwestycyjny Wzrostowy Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2016 Pobierz
2016-12-31 UFK Portfel Zrównoważony Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2016 Pobierz
2016-12-31 UFK Portfel Dłużny Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2016 Pobierz
2016-12-31 UFK Portfel Konserwatywny Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2016 Pobierz
2016-12-31 UFK NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2016 Pobierz
2016-12-31 UFK Pieniężny Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2016 Pobierz