Powrót

Sprawozdnia ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Półroczne i roczne sprawozdania Ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.


Data Nazwa funduszu Tytuł
2017-12-31 UFK Dynamiczny Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2017 Pobierz
2017-12-31 UFK (L) Globalny Spółek Dywidendowych BIS Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2017 Pobierz
2017-12-31 UFK (L) Obligacji Rynków Wschodzących BIS Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2017 Pobierz
2017-12-31 UFK Mieszany Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2017 Pobierz
2017-12-31 UFK Międzynarodowy obligacji Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2017 Pobierz
2017-12-31 UFK Międzynarodowy mieszany Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2017 Pobierz
2017-12-31 UFK Obligacji Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2017 Pobierz
2017-12-31 UFK Ubezpieczeń Grupowych Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2017 Pobierz
2017-12-31 UFK Pieniężny Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2017 Pobierz
2017-12-31 UFK Portfel Inwestycyjny Wzrostowy Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2017 Pobierz