Powrót

Sprawozdnia ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Półroczne i roczne sprawozdania Ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.


Data Nazwa funduszu Tytuł
2016-12-31 UFK Międzynarodowy obligacji Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2016 Pobierz
2016-12-31 UFK Mieszany Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2016 Pobierz
2016-12-31 UFK UniKorona Zrównoważony Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2016 Pobierz
2016-12-31 UFK Międzynarodowy mieszany Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2016 Pobierz
2016-12-31 UFK Dynamiczny Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2016 Pobierz
2016-12-31 UFK NN (L) European High Dividend Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2016 Pobierz
2016-12-31 UFK (L) Globalny Długu Korporacyjnego Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2016 Pobierz
2016-12-31 UFK (L) Ameryki Łacińskiej Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2016 Pobierz
2016-12-31 UFK NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2016 Pobierz
2016-12-31 UFK Stabilnego Wzrostu Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 12.2016 Pobierz