Powrót

Sprawozdnia ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Półroczne i roczne sprawozdania Ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.


Data Nazwa funduszu Tytuł
2017-06-30 UFK Dynamiczny Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 06.2017 Pobierz
2017-06-30 UFK (L) Globalny Spółek Dywidendowych BIS Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 06.2017 Pobierz
2017-06-30 UFK (L) Obligacji Rynków Wschodzących BIS Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 06.2017 Pobierz
2017-06-30 UFK Mieszany Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 06.2017 Pobierz
2017-06-30 UFK Międzynarodowy obligacji Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 06.2017 Pobierz
2017-06-30 UFK Międzynarodowy mieszany Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 06.2017 Pobierz
2017-06-30 UFK Obligacji Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 06.2017 Pobierz
2017-06-30 UFK Pieniężny Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 06.2017 Pobierz
2017-06-30 UFK Portfel Inwestycyjny Wzrostowy Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 06.2017 Pobierz
2017-06-30 UFK Portfel Inwestycyjny Stabilny Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 06.2017 Pobierz