Umowa dodatkowa
na wypadek uszkodzenia ciała
Prosimy wybrać wariant oraz wpisać sumę ubezpieczenia
posiadanej umowy dodatkowej na wypadek uszkodzenia ciała.

Wariant podstawowy - wypłacimy pieniądze, jeżeli w konsekwencji wypadku zostanie stwierdzone minimum 5% uszczerbku na zdrowiu.

Może to być skutek jednego uszkodzenia np. powłok czaszki z blizną o długości, co najmniej 4 cm (5%) lub kumulacja drobniejszych: ubytek języka niewielkiego stopnia bez istotnych zaburzeń mowy (3%) oraz utrata dwóch siekaczy (2x2%).

suma ubezpieczenia, np. 50 000 zł
Tabela ta jest tylko dokumentem poglądowym. Dokumentem obowiązującym są Ogólne Warunki Ubezpieczenia.