Dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID)

Aby ułatwić Klientom wybór produktu przygotowaliśmy dokument zawierający kluczowe informacje dla każdego z dostępnych w Nationale-Nederlanden ubezpieczeń. Materiał został przygotowany zgodnie z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Zgodnie z dyrektywą …… każdy z ubezpieczycieli powinien stworzyć taki materiał by Klienci bez problemu byli w stanie porównać oferowane produkty.

Skontaktuj się z nami