23.10.2017 nastąpiła zmiana następujących nazw Funduszy:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Portfel Zrównoważony zmienia nazwę na Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Portfel Emerytalny Plus

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Portfel Absolutnej Stopy Zwrotu zmienia nazwę na Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Aktywnej Akumulacji Majątku