Grupowe ubezpieczenie <em>na życie</em> <b>dla firm</b>
Powrót

Grupowe ubezpieczenie na życie dla firm

Ochrona dla Ciebie, pracowników i Waszych rodzin, która działa 24 godziny na dobę w pracy, w domu czy na urlopie – to istota naszych ubezpieczeń grupowych. Oprócz oczywistych korzyści przynoszą one oszczędności firmie i są skutecznym narzędziem polityki personalnej.

 • Nowoczesne ubezpieczenie dedykowane firmom już od 2 zatrudnionych osób, składka już od 25 zł miesięcznie,
 • Możliwość negocjacji indywidualnych rozwiązań w zależności od potrzeb i wielkości grupy,
 • Kompleksowa ochrona życia i zdrowia dla Ciebie, Twoich pracowników oraz Waszych rodzin - jedna polisa obejmuje aż do 62 chorób (w tym zawał serca, udar mózgu, nowotwory) i inne nieprzewidziane zdarzenia,
 • Możliwość wliczenia składki w koszty uzyskania przychodu,
 • Możliwośc dokupienia specjalnej ochrony na wypadek nowotworu dla Pracownika i jego Małżonka wraz z pakietem Assistance i dostępem do platformy dietetycznej,
 • Możliwość gromadzenia środków na przyszłość w przypadku ubezpieczenia z opcją oszczędnościową.

Korzyści dla pracodawcy i pracowników

Co zyskasz jako pracodawca dzięki ubezpieczeniu? Co zyskają Twoi pracownicy?

 • Odpowiesz na potrzeby i oczekiwania pracowników,
 • Zwiększysz lojalność i ograniczysz rotację kadr,
 • Silniej zmotywujesz pracowników poprzez atrakcyjny dodatek do pensji,
 • Zapewnisz zatrudnianym osobom znacznie tańszą polisę od ubezpieczenia indywidualnego,
 • Będziesz zwolniony z wypłacenia odprawy pośmiertnej,
 • Wliczysz składki za ubezpieczenie w koszty uzyskania przychodu.
 • Gwarancję wsparcia finansowego w różnych sytuacjach życiowych, takich jak wypadek, ciężka choroba, pobyt w szpitalu czy operacja,
 • Zabezpieczenie finansowe członków rodziny w przypadku Twojej śmierci,
 • Dodatkową wypłatę w przypadku narodzin dziecka,
 • Możliwość efektywnego gromadzenia środków na przyszłość,
 • Możliwość samodzielnego kontynuowania ubezpieczenia po zakończeniu umowy grupowej.
 • Przy wybraniu ochrony na wypadek nowotworu - pakiet Assistance , zapewniający darmowe wizyty lekarskie, pomoc psychologa, transport medyczny, opiekę nad dziećmi, rehabilitację oraz dostęp do portalu dietetycznego "Jedz dla zdrowia" na www.nn.jedzdlazdrowia.pl

Pakiet Cardio

Łącząc 4 umowy dodatkowe w jeden Pakiet Cardio ubezpieczasz kompleksowo życie i zdrowie swoje i pracowników na wypadek chorób serca.

Pakiet CARDIO to:

 • Finansowe wsparcie Rodziny w razie Śmierci wskutek zawału serca osoby ubezpieczonej;
 • Pomoc w powrocie do zdrowia po zawale dzięki wypłacie środków za pobyt w szpitalu, za specjalistyczne leczenie czy po doznanym uszczerbku na zdrowiu min. na finansowanie rehabilitacji po zawale lub udarze;
 • Dostęp do specjalnego Programu Teleopieki Kardiologicznej i portalu dietetycznego.

 Pakiet Cardio

Pakiet CARDIO składa się z połączenia następujących umów dodatkowych:

•Śmierć wskutek zawału/udaru (HSDR) – min. Suma ubezpieczenia 50 000 zł.
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek zawału/udaru mózgu (LHSD) – min. Suma ubezpieczenia 50 000 zł
•Specjalistyczne leczenie (STB)  – min. Suma ubezpieczenia 5 000 zł
Pobyt w szpitalu wskutek zawału / udaru (HSHDB) – min. Suma ubezpieczenia 60 zł. 
Wiemy, że w trudnym momencie, jakim jest choroba ważne jest wsparcie finansowe. Nie poprzestajemy jednak na nim. Życie po chorobie nabiera szczególnej wartości. Aby dbać o nie i z większą pewnością siebie powrócić do normalności, w ramach opieki po chorobie zapewnimy Ci usługę Kardiotele.
 

System Kardiotele to:

 • dostępne 24/7/365 wsparcie kardiologiczne;
 • wykonywanie i przesyłanie badań EKG przez telefon z dowolnego miejsca na świecie;
 • konsultacja z lekarzem specjalistą;
 • pomoc w wezwaniu pogotowia w przypadku zagrożenia;
 • archiwizacja wykonanych badań EKG z możliwością wysyłania ich do pacjenta.

Jeśli schorzenie objęte jest ochroną, należy zgłosić je pod numer telefonu: 22 591 95 86. Konsultanci infolinii poinformują, jakie dokumenty należy przesłać w celu weryfikacji zgłoszenia. 

Gdy zgłoszenie zdarzenie zostanie rozpatrzone pozytywnie, konsultanci zadzwonią i ustalą proces dostarczenia urządzenia Kardiotele kurierem.

Po otrzymaniu Kardiotele możesz zacząć korzystanie z usługi. Przewodnik dostarczony wraz z urządzeniem przeprowadzi Ciebie przez pierwsze badanie. 

Wykup Pakiet Cardio dla siebie i swoich pracowników, by zyskać dostęp do portalu dietetycznego i porad dietetyka.
 

W ramach portalu:

 • Uzyskasz indywidualne zalecenia dietetyczne, które uwzględniają szczególne potrzeby twojego organizmu;
 • Stworzysz cotygodniowy raport aktywności, dzięki któremu dowiesz się, ile spaliłeś kalorii;
 • Obliczysz bilans energetyczny, dzięki któremu poznasz swoje indywidualne zapotrzebowanie na energię.

Wystarczy zarejestrować się, by korzystać z porad oraz narzędzi dietetycznych

Rozpocząć korzystanie z portalu można już po otrzymaniu polisy. Wystarczy wejsć na stronę portalu i zarejestrować się, używając numeru PESEL podanego na umowie ubezpieczenia.

O polisie

Grupowe Ubezpieczenie na Życie to jedna z najbardziej nowoczesnych ofert na rynku dedykowanych firmom, które zatrudniają co najmniej 2 pracowników. Łączy ono szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej pracowników i korzyści dla pracodawców. Polisa odpowiada na potrzebę kompleksowego zabezpieczenia zatrudnionych osób i ich rodzin.

Kto może być ubezpieczony?

Ubezpieczenie może obejmować pracodawcę i pracowników. Dodatkowo ubezpieczeniem mogą być objęci ich małżonkowie, partnerzy i pełnoletnie dzieci.

Ile trwa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie Grupowe na Życie to umowa rocznie odnawialna z możliwością indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia przez pracownika, np. po wygaśnięciu stosunku pracy z obecnym pracodawcą.

Jaki jest zakres ubezpieczenia?

Umowa ubezpieczenia może być zawarta z firmą, która zatrudnia co najmniej 2 pracowników. Dzięki dużej elastyczności ubezpieczenie umożliwia dopasowanie wysokości sumy ubezpieczenia oraz zakresu ryzyka do potrzeb pracowników i pracodawcy. Standardowo obejmuje ono:

 • Kompleksowe ubezpieczenie zdrowia ubezpieczonego pracownika: świadczenia z tytułu dni spędzonych w szpitalu, świadczenia związane z przebyciem operacji lub wystąpieniem poważnej choroby, takiej jak zawał serca, udar, nowotwór oraz kilkadziesiąt innych poważnych schorzeń.
 • Wypłatę świadczenia w razie niezdolności do pracy, trwałego inwalidztwa z dowolnej przyczyny lub trwałego uszczerbku na zdrowiu.
 • Finansowe zabezpieczenie rodziny ubezpieczonego pracownika obejmujące zarówno małżonka, jak i dzieci z tytułu pobytu w szpitalu lub wystąpienia ciężkiej choroby.
 • Rozbudowany zakres ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego (śmierć, śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, śmierć w wyniku zawału serca, udaru mózgu, śmierć wskutek wypadku w pracy lub wypadku komunikacyjnego).
 • Poszerzony zakres ubezpieczenia obejmuje wsparcie finansowe na wypadek 10 nowotworów, pakiet Assistance (w nim min. pomoc pielęgniarki, opiekę dla dzieci, transport medyczny, rehabilitację) oraz dostep do portalu dietetycznego "Jedz dla zdrowia".

Przydatne dokumenty do umowy Ubezpieczenia grupowe dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw

Przydatne dokumenty umów dodatkowych dostępnych w Ubezpieczeniu grupowym dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw

Skontaktuj się z namiPamiętaj, że inwestowanie w UFK wymaga zapoznania się z poziomem ryzyka, jak i potencjałem zysku dla wybranych przez Ciebie funduszy.

Wybierając fundusze z oferty określasz swoją strategię inwestycyjną. Przy określeniu własnej strategii inwestycyjnej weź pod uwagę swoją otwartość na ryzyko, a w tym możliwość uzyskania gorszych wyników niż się spodziewałeś lub poniesienia strat. Poza tym bardzo ważne jest też Twoje doświadczenie w inwestowaniu w jednostki funduszy kapitałowych oraz czas trwania umowy, im dłuższy, tym na większe ryzyko inwestycyjne możesz sobie pozwolić.

Inwestując należy wziąć również pod uwagę koszty zarządzania, pobierane na poziomie Funduszu UFK jak i na poziomie funduszy, w które UFK inwestują. Towarzystwo nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Inwestując bardziej dynamicznie masz szansę na większy zysk, ale jednocześnie musisz się liczyć z możliwością większej straty. Zapoznaj się z Opisem Funduszy dostępnych w ramach oferty Ubezpieczenia grupowe dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Rodzaje i wysokość opłat zostały opisane w Tabeli limitów i opłat.