W Trosce o <em>bezpieczną przyszłość -</em> <b>polisa ubezpieczeniowa</b>
Powrót

W Trosce o bezpieczną przyszłość - polisa ubezpieczeniowa

W Trosce o Pewną Przyszłość to polisa, która gwarantuje Ci zgromadzenie określonego kapitału. Jest ona doskonałym rozwiązaniem wówczas, gdy zbierasz fundusze na określony cel – np. studia dziecka. Jeśli zabraknie Cię w tym okresie, uzupełnimy niezbędną część składek.

 • Bezpieczeństwo finansowe dla całej rodziny dzięki polisie na życie,
 • Możliwość zgromadzenia pewnego kapitału, który ułatwi Twojemu dziecku start w dorosłość lub realizację innego Twojego celu,
 • Gwarancja wypłaty założonej ilości pieniędzy, jeśli umrzesz przed końcem okresu ubezpieczenia,
 • Ciągłość ubezpieczenia w trudnej sytuacji, jak niezdolność do pracy lub samodzielnej egzystencji, gdyż przejmiemy na siebie opłacanie składek,
 • Okres bonusowy, podczas którego ochrona jest świadczona gratis
 • Możliwość rozszerzenia zakresu umowy o dodatkową ochronę dziecka.

Atrakcyjny pakiet korzyści

Ochrona:

 • Polisa na życie i dożycie
 • Przejęcie opłacania składki tylko w przypadku niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji

Inwestycja:

Lokowanie kapitału na start w dorosłość dziecka, w razie dożycia gwarancja wypłaty sumy zgromadzonych inwestycyjnych części Składek

Dodatkowe zyski:

Wypracowane przez naszych specjalistów profity z inwestycji w instrumenty finansowe

Wysokość składki

Sam określasz wysokość składki w zależności od swoich potrzeb i możliwości. Decydujesz też, jaki kapitał po okresie ochrony będzie dla Ciebie satysfakcjonujący.

Przykładowo Pan Andrzej ma 35 lat i 3-letnią córkę. Z myślą o niej wraz ze swoją żoną wykupili ubezpieczenie W trosce o pewną przyszłość. Wybrali 15-letnią umowę i składkę w wysokości 250 zł miesięcznie. Z tej składki 25 zł przeznaczone jest na ochronę, a pozostałe 225 zł to część inwestycyjna, która buduje kapitał dla córki. Na koniec umowy Pan Andrzej otrzyma co najmniej sumę zainwestowanych środków, czyli 41 400 zł. Może też liczyć na naliczany co roku zysk. W przypadku śmierci Pana Andrzeja w trakcie trwania umowy, mimo braku wpływu składek, całą gwarantowaną kwotę wraz z potencjalnym zyskiem otrzyma jego już 18-letnia córka. Może też ona od razu otrzymać świadczenie w wysokości zgodnej z tabelą opłat i limitów.

Oprócz ustalenia poziomu składki przy zawieraniu umowy ubezpieczeniowej, możesz w trakcie trwania ochrony zmienić jej wysokości lub zawiesić jej opłacanie, np. w przypadku przejściowych problemów finansowych. Ponadto masz możliwość dokonywania wpłat dodatkowych powiększających gromadzony kapitał oraz wypłat nawet do 20% w czasie trwania umowy ubezpieczenia. Możesz też przekształcić umowę w ubezpieczenie bezskładkowe.

Część inwestycyjna

Ubezpieczenie W Trosce o Pewną Przyszłość to nie tylko pewność sumy gwarantowanej, ale także szansa na naliczany corocznie dodatkowy zysk. Część składki przeznaczonej na inwestycje oraz składki dodatkowe pracują na Twoje profity. Co najmniej 95% środków inwestujemy w sprawdzone, bezpieczne papiery wartościowe, a maksymalnie 5% środków przeznaczamy na inwestycje o wyższym stopniu ryzyka, co daje możliwość zysku.

 

Ciągłość ubezpieczenia w trudnej sytuacji

W przypadku całkowitej niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji przejmiemy na siebie opłacanie składek. Dzięki temu ubezpieczenie będzie trwać nadal i niezależnie od sytuacji otrzymasz od nas kwotę ustaloną na początku umowy.

Dodatkowe korzyści

W ramach ubezpieczenia W Trosce o Pewną Przyszłość przysługuje Ci okres bonusowy. Może on wynieść 1,2 lub 3 lata, w zależności od tego, na jaki okres jest zawarta umowa ubezpieczenia.

Umowy dodatkowe

Przez okres trwania ubezpieczenia masz możliwość rozszerzenia jego zakresu o umowę dodatkową Ochrona Dziecka. Obejmuje ona takie zdarzenia, jak Pobyt w szpitalu i operacja, Trwałe inwalidztwo oraz Poważne zachorowanie. W przypadku Twojej niezdolności do wykonywania pracy zarobkowej lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, przejmiemy opłacanie składki także za tę umowę dodatkową. Zapoznaj się z opisem umowy dodatkowej Dla Dziecka.

Minimum formalności

Zawarcie ubezpieczenia W Trosce o Pewną Przyszłość jest uproszczone i nie wymaga badań lekarskich. Akceptacji ryzyka ubezpieczeniowego dokonuje się na podstawie skróconej ankiety medycznej.

Istotne informacje

Decydując się na ubezpieczenie W Trosce o Pewną Przyszłość pamiętaj o tym, że:

 • Aby zachować ciągłość ochrony ubezpieczeniowej, składki powinny być opłacane terminowo.
 • Raz wybrany czas trwania umowy ubezpieczenia (np. 10 lat) nie może ulec zmianom.
 • Udział w zysku jest naliczany na ostatni dzień roku kalendarzowego pod warunkiem opłacenia wszystkich składek należnych w danym roku kalendarzowym.

Skontaktuj się z namiWyniki inwestycyjne funduszy, wchodzących w skład produktu są danymi historycznymi. Nationale-Nederlanden nie daje gwarancji na powtórzenie ich w przyszłości. Doświadczeni specjaliści z Nationale-Nederlanden dokładają wszelkich starań, aby jak najefektywniej inwestować powierzony nam kapitał. Należy jednak pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem.