Wsparcie dla bliskich PLUS <em>- ubezpieczenie dla klientów</em> <b>Banku Pocztowego</b>
Powrót

Wsparcie dla bliskich PLUS - ubezpieczenie dla klientów Banku Pocztowego

Posiadanie rachunku w banku to dobra okazja, aby pomyśleć też o prostym sposobie na zabezpieczenie swoich bliskich w razie śmierci.

  • Ubezpieczenie dla Klientów Banku Pocztowego S.A., którzy mają rachunek oszczędnościowy lub oszczędnościowo-rozliczeniowy.
  • Sam decydujesz o wysokości sumy ubezpieczenia i opłacanych składek.

Jak działa Polisa?

Ubezpieczenie Wsparcie dla Bliskich PLUS jest adresowane do Klientów Banku Pocztowego S.A., którzy otworzyli rachunek oszczędnościowy lub oszczędnościowo-rozliczeniowy i chcą skorzystać z dodatkowego zabezpieczenia. w przypadku Twojej śmierci wskazane przez Ciebie osoby otrzymają ustaloną na samym początku sumę ubezpieczenia.

W okresie pierwszych 12 Miesięcy polisowych od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej Świadczenie w wysokości Sumy ubezpieczenia, wypłacane jest tylko wtedy, gdy śmierć nastąpi w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, natomiast w przypadku śmierci Ubezpieczonego, w tym okresie, z innych przyczyn niż Nieszczęśliwy wypadek Świadczenie w tym okresie jest równie sumie wpłaconych Składek.

Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte osoby, które ukończyły 18. rok życia i nie ukończyły 85. lat. Takie zabezpieczenie może stanowić istotne wsparcie finansowe dla osób, które otaczasz swoją troską.

Jakie są warianty ubezpieczenia?

W ofercie dostępne są warianty ubezpieczenia, które różnią się między sobą wysokością Sum ubezpieczenia i Składką. Sam decydujesz, który pakiet będzie dla Ciebie odpowiedni.

Pakiety ubezpieczenia dla osób, które w dniu złożenia wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia ukończyły 18. rok życia i nie ukończyły 70. roku życia.

Pakiet ubezpieczenia

Składka miesięczna

Suma ubezpieczenia

Podstawowy

18 zł

3.000 zł

Rozszerzony

25 zł

5.000 zł

Kompleksowy

35 zł

7.000 zł

Kompleksowy Plus

46 zł

10.000 zł

 Pakiety ubezpieczenia dla osób, które w dniu złożenia wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia ukończyły 70. rok życia i nie ukończyły 85. roku życia.

Pakiet ubezpieczenia

Składka miesięczna

Suma ubezpieczenia

Podstawowy

24 zł

3.000 zł

Rozszerzony

40 zł

5.000 zł

Kompleksowy

55 zł

7.000 zł

Kompleksowy Plus

80 zł

10.000 zł

Istnieją także sytuacje, kiedy Nationale-Nederlanden nie ponosi odpowiedzialności i świadczenie nie zostanie wypłacone. Zostały one opisane w oddzielnym rozdziale w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

Jak opłacana jest składka?

Składka opłacana jest przez Właściciela polisy co miesiąc, 1-ego dnia roboczego każdego miesiąca.

Jakie zdarzenia są objęte ubezpieczeniem?

Ubezpieczenie swoim zakresem obejmuje śmierć Ubezpieczonego. Przy tym jednak w okresie pierwszych 12 Miesięcy polisowych ochroną objęta jest tylko śmierć z tytułu Nieszczęśliwego wypadku, a w przypadku śmierci z innej przyczyny niż Nieszczęśliwy wypadek wypłacone Świadczenie będzie równie sumie wpłaconych Składek.

Gdzie i kiedy działa ubezpieczenie?

Od momentu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej jesteś chroniony na całym świecie, 24 godziny na dobę.

Umowa ubezpieczenia jest zawierana na czas określony, tzw. „Okres polisowy”.

Rozpoczęcie Okresu polisowego Zakończenie Okresu polisowego
Dzień zawarcia Umowy ubezpieczenia w danym roku kalendarzowym 31 grudnia roku, w którym została opłacona pierwsza Składka

Po raz pierwszy umowa ubezpieczenia zawierana jest na tzw. „okres polisowy”, który trwa do 31 grudnia roku, w którym umowa ubezpieczenia jest zawierana.

Na czym polega kontynuacja umowy ubezpieczenia?

Nationale-Nederlanden przed końcem każdego Okresu polisowego może zaproponować kontynuację Umowy ubezpieczenia na kolejny Okres polisowy, o którym mowa w zdaniu następnym. Każdy kolejny Okres polisowy następuje bezpośrednio po zakończeniu poprzedniego Okresu polisowego i trwa rok kalendarzowy.

Nationale-Nederlanden nie gwarantuje kontynuacji ubezpieczenia na kolejne Okresy polisowe.

Skontaktuj się z nami


* Infolinia dostępna pn.-pt., godz. 8-20, infolinia dla Klientów Grupowych dostępna pn.-pt., godz. 9-17
* Koszt połączenia wg stawek operatora