<em>Wybieram Zdrowie </em>- <b>oferta dla Klientów </b><br> Alior Bank
Powrót

Wybieram Zdrowie - oferta dla Klientów
Alior Bank

Od lat towarzyszymy naszym Klientom i wiemy, że w walce z nowotworami bardzo ważna jest zarówno praktyczna pomoc w trakcie leczenia, jak i pieniądze. Bazując na tym doświadczeniu stworzyliśmy specjalnie dla Klientów Alior Banku ubezpieczenie, które:

  • Zapewnia do 75 000 zł wsparcia finansowego, gdy zachorujesz
  • Zapewnia praktyczną pomoc na wstępnym etapie leczenia:

    • Analizę wyników badań i postawionej diagnozy przez najlepszych zagranicznych ekspertów.
    • Wskazanie najskuteczniejszej terapii dostosowanej do konkretnego przypadku choroby.
  • Umożliwia wybór jednego z trzech wariantów sumy ubezpieczenia w zależności od potrzeb
  • Obejmuje szeroką listę nowotworów