Powrót

Wypłata środków z funduszu inwestycyjnego

Poniżej przedstawiono procedurę realizacji wniosku o wypłatę środków zgromadzonych na funduszu inwestycyjnym.


Etapy procesu:

Wypełnij wniosek o wypłatę wartości funduszu kapitałowego. W tym celu pobierz PDF:

Pobierz wniosek o wypłatę wartości funduszu kapitałowego

Wyślij wniosek na adres:

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ul. Topiel 12

00-342 Warszawa

 

Możesz też odwiedzić najbliższy oddział Nationale-Nederlanden w celu złożenia wniosku.

W razie dodatkowych pytań jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku

w godzinach 08:00 - 20:00 pod numerami telefonów:

801 20 30 40 - dla telefonów stacjonarnych 

22 522 71 24 - dla telefonów komórkowych

Akceptacja wniosku

Warunkiem akceptacji wniosku jest jego poprawne wypełnienie w wersji papierowej i jasne sprecyzowanie rodzaju zlecenia.

 

Podlinkowane elementy:

Poprawnie wypełniony wniosek zawiera:                                                                                                         

1. Określony rodzaj zlecenia (wypłaty)                                                                                                

2. Dane osobowe ubezpieczającego                                                                                                     

3. Formę wypłaty - np. nr rachunku bankowego                                                                                               

4. Podpis ubezpieczającego /osoby upoważnionej

Przekazanie środków zgodnie z podaną we wniosku dyspozycją, jeśli wniosek spełnia warunki formalne i prawne, następuje w terminie określonym w OWU produktu, w ramach którego wykupione są fundusze i dokonywana wypłata.