Poważne zachorowanie i pobyt w szpitalu

Pieniądze z tytułu diagnozy Poważnego zachorowania lub Pobytu w szpitalu zostaną wypłacone Ubezpieczonemu lub uprawnionemu. Przed wypełnieniem wniosku o wypłatę świadczenia lub zgłoszeniem roszczenia przygotuj dowód osobisty lub paszport oraz polisę lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie.

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia, wypełnij go, podpisz, dołącz wymagane dokumenty i wyślij na nasz adres:

Nationale-Nederlanden TU S.A.
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

Przydatne informacje

Jakich dokumentów będziesz potrzebować?

Kto może potwierdzić dokumenty za zgodność z oryginałem?

Aby otrzymać środki z ubezpieczenia, należy wypełnić wniosek o wypłatę świadczenia wraz z załączonymi dokumentami. Jeżeli przedstawione dokumenty okażą się niewystarczające do podjęcia decyzji, poinformujemy Cię, jakie dodatkowe dokumenty są jeszcze wymagane do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości świadczenia.

Wszystkie dokumenty niezbędne do wypłaty świadczenia powinny być dostarczone w oryginałach lub czytelnych kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem.