Wypłata odszkodowania - "Ochrona karty"

Jeśli skradziono Ci gotówkę wypłacaną z bankomatu lub doszło do nieuprawnionego użycia karty, zgłoś nam ten fakt. Przed wypełnieniem wniosku o wypłatę świadczenia lub zgłoszeniem roszczenia przygotuj dowód osobisty lub paszport oraz polisę lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie.

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!