Powrót

Częstotliwość opłacania składek

Wyboru częstotliwości opłacania składki dokonuje Właściciel polisy podczas zawierania umowy, jak też zmiany w trakcie trwania umowy.


W celu zmiany częstotliwości opłacania składek zapoznaj się z poniższymi terminami i wypełnij formularz:

Wypełniony wniosek wyślij na adres:

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu Centrum Obsługi Klienta.

Pobierz wniosek zmiany częstotliwości opłacania składek

Termin zmiany częstotliwości opłacania składki

Termin zmiany częstotliwości opłacania składki zależy od aktualnie obowiązującej oraz nowo wybranej częstotliwości opłacania składek. Sprawdź, kiedy zgłosić chęć zmiany częstotliwości opłacania składek.

Zmiana z miesięcznej częstotliwości opłacania składki
Na kwartalną Zmianę można zgłosić na 30 dni przed końcem każdego kwartału w roku polisowym.
Na półroczną Zmianę można zgłosić na 30 dni przed osiągnięciem połowy roku polisowego oraz na 30 dni przed zakończeniem roku polisowego.
Na roczną* Zmianę można zgłosić na 30 dni przed zakończeniem roku polisowego.
Zmiana z kwartalnej częstotliwości opłacania składki
Na miesięczną Zmianę można zgłosić na 30 dni przed końcem każdego kolejnego kwartału w roku polisowym.
Na półroczną Zmianę można zgłosić na 30 dni przed osiągnięciem połowy roku polisowego oraz na 30 dni przed zakończeniem roku polisowego.
Na roczną* Zmianę można zgłosić na 30 dni przed zakończeniem roku polisowego.
Zmiana z półrocznej częstotliwości opłacania składki
Na miesięczną Zmianę można zgłosić na 30 dni przed osiągnięciem połowy roku polisowego oraz na 30 dni przed zakończeniem roku polisowego.
Na kwartalną Zmianę można zgłosić na 30 dni przed osiągnięciem połowy roku polisowego oraz na 30 dni przed zakończeniem roku polisowego.
Na roczną* Zmianę można zgłosić na 30 dni przed zakończeniem roku polisowego.
Zmiana z rocznej częstotliwości opłacania składki
Na miesięczną Zmianę można zgłosić na 30 dni przed zakończeniem roku polisowego (tzw. rocznica polisy).
Na kwartalną Zmianę można zgłosić na 30 dni przed zakończeniem roku polisowego (tzw. rocznica polisy).
Na półroczną Zmianę można zgłosić na 30 dni przed zakończeniem roku polisowego (tzw. rocznica polisy).

* - o ile dostępna w produkcie.