Jeżeli napiszesz do nas na adres @metlife.pl,  odpowiedź otrzymasz z:   

 ► domeny @nn.pl - jeżeli piszesz w sprawie ubezpieczenia NNLife TUnŻiR S.A. (wcześniej MetLife TUnŻiR S.A.)

 z adresu agenta transferowego @psat.pl, @psfinteco.pl lub bezpośrednio z @nn.pl - jeżeli piszesz w sprawie związanej z OFE, IKE i IKZE w NNLife PTE S.A. (wcześniej MetLife PTE S.A.) oraz z funduszami inwestycyjnymi, IKE i IKZE w Nationale-Nederlanden TFI S.A. (wcześniej MetLife TFI S.A.)

 

Nasi agenci będą się kontaktować z adresu z rozszerzeniem @nnfinanse.pl

Wyłączenie adresów @metlife.pl i @agencja.metlife.pl

30 września 2022 roku nastąpiło wyłączenie skrzynek znajdujących się w domenie @metlife.pl i @agencja.metlife.pl. Swoją korespondencję kieruj pod nowe adresy w domenie @nn.pl.

Na jaki adres mam pisać do Obsługi klienta?

W sprawach związanych z:
 

  1. ubezpieczeniami NNLife TUnŻiR S.A. (wcześniej MetLife TUnŻiR S.A.): lifeinfo@nn.pl
  2. OFE, IKE, IKZE w NNLife PTE S.A. (wcześniej MetLife PTE S.A.): pteinfo@nn.pl
  3. funduszami inwestycyjnymi, IKE i IKZE w Nationale-Nederlanden TFI S.A. (wcześniej MetLife TFI S.A.): funduszeinfo@nn.pl.
Na jaki adres mam pisać do mojego agenta?

22 maja 2022 roku zmianie uległy adresy mailowe agentów. Od tego momentu możesz się kontaktować ze swoim agentem pisząc na jego nowy adres w domenie @nnfinanse.pl

Na jaki adres mam kierować odpowiedź?

Jeżeli chcesz kontynuować korespondencję otrzymaną z adresów w domenie @metlife.pl, skieruj ją pod nowy adres w domenie @nn.pl lub @nnfinanse.pl.