Jeżeli napiszesz do nas na adres @metlife.pl,  odpowiedź otrzymasz z:   

 ► domeny @nn.pl - jeżeli piszesz w sprawie ubezpieczenia MetLife TUNŻiR S.A.

 z adresu agenta transferowego @psat.pl, @psfinteco.pl lub bezpośrednio z @nn.pl - jeżeli piszesz w sprawie związanej z OFE, IKE i IKZE w MetLife PTE S.A. oraz z funduszami inwestycyjnymi, IKE i IKZE w MetLife TFI S.A.

 

Nasi agenci będą się kontaktować z adresu z rozszerzeniem @nnfinanse.pl

Wyłączenie adresów @metlife.pl i @agencja.metlife.pl

30 września 2022 roku nastąpi wyłączenie skrzynek znajdujących się w domenie @metlife.pl i @agencja.metlife.pl. Poinformujemy Cię o tej zmianie. Do tego czasu maile kierowane na adresy z rozszerzeniem @metlife.pl bądź @agencja.metlife.pl będą automatycznie przekierowane na adres odbiorcy @nn.pl. 

Na jaki adres mam pisać do Obsługi klienta?

W sprawach związanych z:
 

  1. ubezpieczeniami MetLife TUNŻiR S.A.: lifeinfo@nn.pl
  2. OFE, IKE, IKZE w MetLife PTE S.A.: pteinfo@nn.pl
  3. funduszami inwestycyjnymi, IKE i IKZE w MetLife TFI S.A.: funduszeinfo@nn.pl.
Na jaki adres mam pisać do mojego agenta?

22 maja 2022 roku zmianie ulegną adresy mailowe agentów. Od tego momentu możesz się kontaktować ze swoim agentem pisząc na jego nowy adres w domenie @nnfinanse.pl

Na jaki adres mam kierować odpowiedź?

Jeżeli chcesz kontynuować korespondencję otrzymaną z adresów w domenie @metlife.pl, @nn.pl lub @nnfinanse.pl, wystarczy, że użyjesz funkcji „odpowiedz”. Twoja korespondencja trafi do właściwego adresata.

Tak przebiegać będzie zmiana domeny @metlife.pl i @agencja.metlife.pl

  • 22 kwietnia 2022
  • 22 maja 2022
  • 30 września 2022
  • 22 kwietnia 2022 Zmiana domen mailowych dla Obsługi klienta Twoja korespondencja będzie automatycznie kierowana na adresy w domenie @nn.pl.
  • 22 maja 2022 Zmiana domen mailowych dla agentów Od tego momentu ze swoim agentem kontaktuj się na adres w domenie @nnfinanse.pl.
  • 30 września 2022 Wyłączenie adresów @metlife.pl i @agencja.metlife.pl Od tej chwili pisz wyłącznie na adresy z końcówką @nn.pl lub @nnfinanse.pl.