23.10.2017 nastąpiła zmiana następujących nazw Funduszy:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Portfel Zrównoważony zmienia nazwę na Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Portfel Emerytalny Plus

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Portfel Absolutnej Stopy Zwrotu zmienia nazwę na Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Portfel Aktywnej Akumulacji Majątku