Powrót

Zmiana nazw funduszy
- NN
SFIO Akcji 2 oraz NN SFIO Obligacji 2


 

NN Investment Partners TFI S.A. wprowadza zmiany w funduszach, w które lokują środki następujące Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe: NN UFK obligacji, NN UFK dynamiczny, NN UFK mieszany, NN Międzynarodowy UFK obligacji i NN Międzynarodowy UFK mieszany.

Z końcem lipca NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 oraz NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 zostały przekształcone w fundusze inwestycyjne otwarte, działające odpowiednio pod nazwami: NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 oraz NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2.

Ponadto NN Investment Partners TFI S.A. wystąpił z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego o zezwolenie na przekształcenie w/w funduszy w nowe subfundusze istniejącego funduszu z wydzielonymi subfunduszami, tj. NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Zmiany te nie mają wpływu na politykę inwestycyjną ani poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z lokowaniem środków w tych subfunduszach.