Powrót

Zmiany w systemie emerytalnym i OFE

W ciągu ostatnich lat miały miejsce zmiany prawne wpływające istotnie na funkcjonowanie OFE i całego systemu emerytalnego.


Najczęściej zadawane pytania

Tak, takie oświadczenie będzie można złożyć w 2016 r., w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca. Następnie taka możliwość będzie, co 4 lata, o ile do emerytury w momencie decyzji będziesz miał więcej niż 10 lat. Osoby, które mają 10 lub mniej lat do emerytury podlegają procesowi tzw. "suwaka emerytalnego" - ich zgromadzone składki są przekazywane stopniowo z OFE do ZUS. W tym czasie nie ma już możliwości wyboru, aby składki były przekazywane do OFE.

Aby sprawdzić, czy Twoje oświadczenie dotarło, wejdź na n-serwis i sprawdź czy otrzymaliśmy informacje z ZUS. Możesz też zadzwonić na naszą Infolinię.

3 lutego 2014 roku OFE przekazały 51,5% środków zgromadzonych na rachunku każdego członka do ZUS. Środki przekazane do ZUS z konta danego członka OFE zostały zapisane na subkoncie tego członka w ZUS. Środki, które nie zostały przekazane do ZUS w ramach umorzenia obligacji, pozostały w OFE i będą nadal inwestowane. 

Prawo do dziedziczenia przysługuje bez względu na podjętą decyzję – czy przekazuje się nowe składki do OFE i ZUS czy tylko do ZUS. Możesz wskazać osoby, którym zostaną wypłacone środki z OFE i subkonta w ZUS. Jeśli tych osób nie wskażesz, zgromadzone środki wejdą w skład spadku i będą dziedziczone na zasadach ogólnych. Po przekazaniu do ZUS całości środków zgromadzonych na rachunku w OFE, środki będą jeszcze dziedziczone przez 3 lata na podstawie tzw. premii gwarancyjnej.  Kwota wypłaty gwarantowanej stanowi, w uproszczeniu, część środków zgromadzonych w OFE, proporcjonalną do czasu, który upłynął od momentu nabycia prawa do emerytury.