Zmiana OFE - <em>Nationale Nederlanden</em>
Powrót

Zmiana OFE - Nationale Nederlanden


Otwarty Fundusz Emerytalny to sposób gromadzenia dodatkowych środków na emeryturę. Aby zainicjować przejście z Twojego dotychczasowego OFE do Nationale-Nederlanden OFE, wystarczy wypełnić formularz on-line. Możesz też wybrać inne sposoby rozpoczecia tej zmiany. 

O czym warto pamiętać?

 

Jeśli zmieniasz OFE na Nationale-Nederlanden, weryfikacja Twojego zgłoszenia w ZUS może wynieść do 90 dni, ponieważ transfery OFE dokonywane są raz na kwartał. Jeśli chcesz zdążyć zmienić OFE na Nationale-Nederlanden w najbliższym transferze, musisz zawrzeć umowę z Nationale-Nederlanden OFE.

 • ołówek

  Wypełnij wniosek online
  Wypełnij wniosek
 • kompas

  Udaj się do oddziału

  W oddziale podpiszesz 2 egzemplarze umowy, które oddzial wyśle do nas.

  Znajdź najbliższy oddział
 • telefon

  Zadzwoń na infolinię

  Poproś konsultanta o przesłanie umowy na Twój adres.

  Infolinia 801 20 30 40

Jak mogę zmienić OFE na Nationale-Nederlanden OFE?

Najłatwiejszą drogą zmiany OFE na Nationale-Nederlanden OFE jest wypełnienie wniosku on-line. Po wypełnieniu go zaznacz opcję wysyłki umowy kurierem lub wydrukuj umowę sam i prześlij ją do nas pocztą. Możesz też zadzwonić na naszą infolinię i poprosić o przesłanie Ci pustych formularzy do wypełnienia.

UWAGA!

Twoje dane, podane w Nationale-Nederlanden OFE i Twoim dotychczasowym OFE, muszą być jednakowe. Umowa z Nationale-Nederlanden OFE musi zostać podpisana najpóźniej 25. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc transferowy (25 stycznia, 25 kwietnia, 25 lipca, 25 października.)  Od 1 kwietnia do dnia 31 lipca 2020 roku każdy Członek OFE (który ma do emerytury więcej niż 10 lat) może podjąć decyzję, czy jego przyszłe składki będą nadal przekazywane do OFE, czy tylko do ZUS. Informacje o oświadczeniu, dotyczącym dalszego przekazywania składek do OFE, oraz treść oświadczenia dostępne są TUTAJ.

Jak mogę przystąpić do OFE?

Najłatwiejszą drogą przystąpienia do Nationale-Nederlanden OFE jest wypełnienie wniosku on-line.Po wypełnieniu go zaznacz opcję wysyłki umowy kurierem lub wydrukuj umowę sam i prześlij ją do nas pocztą.

Możesz też zadzwonić na naszą infolinię i poprosić o przesłanie Ci pustych formularzy do wypełnienia.

Pamiętaj! Jeśli wybierasz OFE po raz pierwszy, masz tylko 4 miesiące na podpisanie umowy z Nationale-Nederlanden OFE, czyli na decyzję, czy przekazywać składki do ZUS i OFE, czy tylko do ZUS. Po okresie 4 miesięcy zostaniesz automatycznie zarejestrowany w ZUS.

Następnie zmianę, czy chcesz przekazywać część składki emerytalnej z ZUS do OFE, czy tylko do ZUS, będziesz mógł podjąć w tzw. „oknie decyzyjnym”, tj. od 1 kwietnia do dnia 31 lipca 2020 roku. Kolejną, zmianę swojej decyzji będziesz mógł dokonywać co 4 lata.

Kto może wybrać OFE?

Członkiem Nationale-Nederlanden OFE może zostać osoba, która po raz pierwszy podjęła pracę lub rozpoczęła inną działalność zarobkową, z tytułu której odprowadzana jest do ZUS składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Przystąpić do OFE mogą jedynie osoby podlegające ubezpieczeniom społecznym, które opłacają za siebie lub za które opłacana jest składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Do kiedy można wybrać OFE?

OFE można wybrać w okresie 4 miesięcy od dnia kiedy zacząłeś podlegać ubezpieczeniu emerytalnemu (zazwyczaj jest to dzień podpisania pierwszej umowy o pracę). Nie można wybrać OFE przed podpisaniem takiej umowy, bądź przed zawarciem innego stosunku prawnego na podstawie którego zacząłeś podlegać ubezpieczeniu emerytalnemu.

Po okresie 4 miesięcy zostaniesz automatycznie zarejestrowany w ZUS.

Następnie decyzję, czy chcesz przekazywać część składki emerytalnej z ZUS do OFE, czy tylko do ZUS, będziesz mógł znów podjąć w tzw. „oknie decyzyjnym”, tj. od 1 kwietnia do dnia 31 lipca 2020 roku. Kolejną, zmianę swojej decyzji będziesz mógł dokonywać co 4 lata.

Jak przebiega wypłąta emerytur z OFE?

Na 10 lat przed emeryturą rozpoczynać się będzie stopniowe przekazywanie środków z OFE do ZUS. Dlatego świadczenie z I i II filaru dostaniesz jako jedną wypłatę wypłaconą przez ZUS.

Pełne zestawienie opłat i ponoszonych kosztów znajdziesz tutaj

Co muszę zrobić, jeśli jestem niepełnoletni lub jestem ubezwłasnowolniony, a chcę przystąpić do OFE?

 • Jeśli jesteś niepełnoletni, musisz dostarczyć pisemną zgodę rodziców albo opiekunów prawnych na przystąpienie do OFE. Dodatkowo na umowie z OFE musi się znaleźć ich podpis.
 • Jeśli jesteś osobą ubezwłasnowolnioną częściowo, możesz przystąpić do OFE tak jak małoletni, ale dołącz też kopię orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu częściowym.
 • Jeśli jesteś osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie, umowę z OFE musi zawrzeć w Twoim imieniu Twój ustawowy przedstawiciel. Do umowy załącz kopię orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym.

Nie znalazłeś swojego pytania? Zadzwoń na naszą infolinię.

801 20 30 40

Czy będę jeszcze mógł złożyć oświadczenie dotyczące dalszego przekazywania składek do Nationale-Nederlanden OFE?

Tak, takie oświadczenie będziesz mógł złożyć w 2016 r., w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca. Następnie taka możliwość będzie, co 4 lata, o ile do emerytury w momencie decyzji będziesz miał więcej niż 10 lat. Osoby, które mają 10 lub mniej lat do emerytury podlegają procesowi tzw. "suwaka emerytalnego" - ich zgromadzone składki są przekazywane stopniowo z OFE do ZUS. W tym czasie nie ma już możliwości wyboru w zakresie tego , aby składki były przekazywane do OFE.

Czy dostanę od OFE potwierdzenie złożenia oświadczenia o przekazywaniu składek do OFE?

Aby sprawdzić, czy Twoje oświadczenie dotarło, wejdź na stronę www.nserwis.nn.pl (w zakładce moje umowy/historia składek) i sprawdź, czy otrzymaliśmy informacje z ZUS. Możesz też zadzwonić na nasza Infolinię.

Co to jest I, II i III filar?

Obecny system emerytalny powstał w 1999 roku i dotyczy osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. System emerytalny w Polsce jest podzielony na trzy filary: I, II i III.

 • I filar to powszechne i obowiązkowe świadczenie wypłacane przez ZUS. Kontrolę nad I filarem sprawuje państwo.
 • II filar tworzą Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE). Jeśli zdecydujesz się na przekazywanie składek na OFE, to co miesiąc ZUS będzie przesyłać do OFE Twoja składkę. OFE zajmuje się inwestowaniem
  i pomnażaniem składek członków.
 • III filar ma charakter dobrowolny. W skład III filaru mogą wchodzić m.in. Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Konta takie prowadzone są m.in. przez Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny. Aby dowiedzieć się więcej o IKE i IKZE, odwiedź stronę www.nnikze.pl.

Kto może wybrać OFE?

Członkiem OFE może zostać osoba, która po raz pierwszy podjęła pracę lub rozpoczęła inną działalność zarobkową, z której tytułu odprowadzana jest do ZUS składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Jak przebiega wypłata emerytury z OFE?

Na 10 lat przed emeryturą rozpoczynać się będzie stopniowe przekazywanie środków z OFE do ZUS. Dlatego świadczenie z I i II filaru dostaniesz jako jedną wypłatę wypłaconą przez ZUS.

Czym jest Komisja Nadzoru Finansowego?

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) to państwowy organ centralny, którego zadaniem jest kontrola rynku finansowego w Polsce. KNF daje pozwolenie na powstanie OFE, kontroluje je, tworzy ich ranking oraz ogłasza stopy zwrotu osiągnięte przez dane OFE.

Co to jest ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), to instytucja publiczna, która zajmuje się działalnością w zakresie ubezpieczeń społecznych w Polsce. ZUS rejestruje składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zajmuje się wypłatą świadczeń.

Czym jest Powszechne Towarzystwo Emerytalne?

Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) to organizacja w formie spółki akcyjnej, która zarządza OFE (Otwarty Fundusz Emerytalny), a także może zarządzać DFE (Dobrowolny Fundusz Emerytalny). Działalność PTE jest licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. PTE inwestuje powierzone OFE i DFE pieniądze. NN PTE zarządza Nationale-Nederlanden Otwartym Funduszem Emerytalnym oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (w ramach którego dostępne jest Indywidulane Konto Emerytalne oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego).

Czy OFE może zbankrutować?

Fundusz emerytalny nie może zbankrutować. Zbankrutować może tylko towarzystwo emerytalne, które nim zarządza. W tej sytuacji zarządzanie funduszem przejmuje inne działające towarzystwo emerytalne. Gwarancją dobrej kondycji towarzystwa emerytalnego są jego wysokie kapitały własne. NN PTE ma kapitały własne na poziomie 576 mln zł (stan na 31.12.2012 r., zgodnie z ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym).

Czy OFE poinformuje mnie o stanie mojego rachunku?

OFE raz na 12 miesięcy ma obowiązek przekazać pisemną informację o środkach znajdujących się na rachunku Członka, w tym o ilości, wartości jednostki rozrachunkowej i łącznej wartości jednostek rozrachunkowych na rachunku w dniu sporządzenia informacji. OFE na każde żądanie Członka jest zobowiązany udzielić na piśmie informacji określającej pieniężną wartość środków zgromadzonych na jego rachunku. 
Stan środków można sprawdzić na portalu n-serwis. Uzyskasz tutaj także możliwość podglądu stanu składek za dowolny okres, upewnisz się, że składki wpływają, oraz sprawdzisz aktualną cenę i wartość zgromadzonych jednostek.

Czy OFE może odmówić członkostwa?

OFE nie może odmówić zawarcia umowy, jeśli osoba występująca z deklaracją przystąpienia, spełnia kryteria ustawowe uczestnictwa w funduszu (wiek i tytuł ubezpieczenia) oraz dopełniła wszystkich niezbędnych formalności.

Czy Członkiem OFE może być osoba powyżej 18 roku życia, ucząca się?

Jeśli osoba ucząca się podpisała umowę o pracę, umowę zlecenie lub inną, z tytułu której podlega ubezpieczeniu emerytalnemu w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, to może wybrać OFE. Termin na podjęcie decyzji, czy przekazywać część składek emerytalnych do OFE wynosi 4 miesiące od dnia, w którym osoba ta zaczęła podlegać ubezpieczeniu emerytalnemu.

Co to jest ePUAP i jak założyć tzw. profil zaufany?

ePUAP to elektroniczna platforma usług administracji publicznej. Konto na ePUAP można założyć w kilka minut przez Internet, podając podstawowe dane osobowe. Aby jednak utworzyć tzw. zaufany profil na ePUAP, który umożliwi m.in. złożenie oświadczenia w sprawie przekazywania składek do OFE, należy złożyć dodatkowy wniosek po zakończeniu rejestracji konta na ePUAP, a następnie w ciągu 14 dni osobiście potwierdzić swoją tożsamość m.in. w dowolnym urzędzie skarbowym lub oddziale ZUS. Instrukcja zakładania konta na ePUAP oraz wykaz punktów umożliwiających potwierdzenie tożsamości w przypadku złożenia wniosku o utworzenie profilu zaufanego dostępne są nas stronie: http://www.epuap.gov.pl/.

Nie znalazłeś swojego pytania? Zadzwoń na naszą Infolinię.

801 20 30 40