Programmas pārskats

Jūs saņemsiet pilnīgu un plašu risku aizsardzību vienā apdrošināšanas programmā.

 

Atbilstoši jūsu vajadzībām un ienākumu līmenim, jūs un jūsu ģimene būsiet pasargāti no ienākumu zaudēšanas, kas rodas dažādu kritisku situāciju dēļ.

Programmas galvenās iezīmes

Iezīme
"Dzīvība plus” - pilnīgs risinājums vienā apdrošināšanas programmā.
Dubulta atlīdzība, ja apdrošinātais zaudē dzīvību nelaimes gadījuma rezultātā.
Iespēja izvēlēties apdrošinājuma summu.
Noteikts apdrošināšanas programmas ilgums.
Īsa un vienkārša veselības izvērtējuma anketa.
Finansiālā aizsardzība pie jebkuras no 7 kritiskākajām saslimšanām.
Papildus uzkrājuma summa līguma termiņa beigās.
Nodokļu atvieglojumi.

Atceries!

Klienta ieguvums
Garantēts finansiālais atbalsts jūsu ģimenei jūsu dzīvības zaudēšanas gadījumā. - Garantēta atlīdzība jums un jūsu ģimenei kādā no 7 izplatītāko kritisko slimību saslimšanas gadījumā. - Garantēts aizsardzības turpinājums darba spēju zaudēšanas gadījumā.
Nelaimes gadījumus nevar paredzēt un tie var atstāt dziļas pēdas jūsu ģimenes dzīvē, kā arī budžetā. Tāpēc mēs jūsu tuviniekiem izmaksāsim atlīdzību dubultā apmērā no apdrošinājuma summas, ja zaudēsiet dzīvību nelaimes gadījuma rezultātā.
Jums ir iespēja izvēlēties kādu no 6 apdrošināšanas variantiem, vadoties pēc jūsu finansiālajām iespējām.
Jums ir jāpieņem lēmums vienreiz un jūs un jūsu ģimene gūs pilnīgu un plašu aizsardzību turpmākos 15 gadus.
Noslēgt apdrošināšanas līgumu būs ātri un vienkārši.
Mēs zinām, cik dārgi ir medicīniskie pakalpojumi, tāpēc piedāvājam jums finansiālu atbalstu gadījumā, ja tiek diagnosticēta kāda no biežāk sastopamajām kritiskākajām saslimšanām: Vēzis, Infarkts, Vainagartēriju šuntēšanas operācijas, Insults, Nieru mazspēja, Pilnīgs redzes zudums, Būtisko orgānu transplantācija
Ja līguma darbības laikā nebūs iestājies apdrošināšanas gadījums, līguma termiņa beigās mēs jums atmaksāsim 25% no visām jūsu veiktajām prēmiju iemaksām.
Saskaņā ar Latvijas likumdošanu jums ir tiesības saņemt daļu no veiktajām iemaksām atpakaļ kā nodokļu atvieglojumus.

”Dzīvība plus” ir pilnīga aizsardzība jūsu ģimenes finansiālajai stabilitātei sniedzot materiālu atbalstu, ja tiek diagnosticēta kritiska saslimšana un ir nepieciešama ārstēšana, rehabilitācija vai pielāgošanās jauniem dzīves apstākļiem.

 

Apdrošināšanas programma “Dzīvība plus” aizsargā jūsu ģimenes locekļu dzīves kvalitāti smagākajos dzīves posmos.

 

Saskaņā ar Vispārējiem Apdrošināšanas Noteikumiem