Drošība

 • Garantēta atlīdzība, ja iestājas apdrošinātā nāve nelaimes gadījuma rezultātā

 • 200% atlīdzība, ja apdrošinātā pilnīga un paliekoša darba nespēja iestājas nelaimes gadījuma rezultātā

 • Daļēji paliekošas darba nespējas gadījumā - garantēta atlīdzība atbilstoši darba spēju zudumam

 • Pirmās 5 līguma gadadienas apdrošinājuma summu palielina par 10%, prēmijai nemainoties

Vispusīgs negadījumu segums jums un jūsu ģimenei.

Piesardzība

 • Garantēts finansiālais atbalsts lūzumu un apdegumu gadījumā

 • Izdevīgas cenas

 • Kopā ar papildprogrammu  "Drošība" rada pilnīgu aizsardzību pret nelaimes gadījumu finansiālajām sekām

Garantēts finansiāls atbalsts pirmās palīdzības saņemšanai.

Atbalsts

 • Aizsardzība, kas garantē regulārus ienākumus invaliditātes gadījumā 10 gadu garumā

 • Pēc apdrošinātā vēlmēm un vajadzībām, ir iespējama atlīdzības saņemšana vienā maksājumā

 • Prēmiju apmēri ir vienādi un visiem pieejami

 • Apdrošinātā nāves gadījumā summu izmaksā labuma guvējiem, kurus noteicis pats apdrošinātais

Aizsardzība, kas jums garantēs ienākumus darba nespējas gadījumā.

Rītdiena

 • Garantēta atlīdzība, ja apdrošinātā nāve iestājas nelaimes gadījuma rezultātā

 • 200% atlīdzība, ja iestājas apdrošinātā pilnīga un paliekoša darba nespēja nelaimes gadījuma rezultātā

 • Pasargā no finansiālām grūtībām gadījumā, ja jebkurš no ģimenes locekļiem zaudē darba spējas

 • Vientuļajiem vecākiem aizsardzību pret bērnu darba spēju zuduma sekām - bez maksas

Tiek segti negadījumi jums un jūsu ģimenei par pieņemamu cenu.

Garantija

 • Aizsargā uzkrājumu

 • Apdrošinātāja garantēta prēmiju iemaksu turpināšana pilnīgas un paliekošas darba spēju zaudēšanas gadījumā

Viennozīmīgi sasniedz mērķi – finansiālu atbalstu.

Garantija junioram

 • Garantēta prēmiju maksājumu aizsardzība jūsu bērna drošai nākotnei

 • Ir  garantēts nemainīgi liels uzkrājēja uzkrājums darba spēju zuduma vai nāves rezultātā (apmaksā Apdrošinātājs)

Finansiāls atbalsts jūsu bērna drošai nākotnei.