Programmas pārskats

Tavi mīļie būs finansiāli pasargāti un spēs saglabāt dzīves kvalitāti, segt ikdienas, kā arī neplānotas izmaksas, saņemot garantētu atlīdzības summu tavas dzīvības zaudējuma gadījumā, ja tas iestāsies programmas darbības laikā.

Programmas galvenās iezīmes

Iezīme
Garantēta apdrošināšanas atlīdzība visa līguma laikā, ko izvēlas apdrošinātā persona
Brīvi izvēlēta apdrošinājuma summa
Atlīdzība dzīvības zaudējuma gadījumā neatkarīgi no nāves cēloņa
Iespēja izvēlēties vienreizējo izmaksu vai ikmēneša pabalstu
Iespēja pievienot papildu aizsardzību
Atceries!
Klienta ieguvums
Visas aizsardzības programmas garumā, kuras ilgumu tu pats vari noteikt, tiek garantēts apdrošinājuma summas apmērs, neskatoties uz to, kā mainīsies tavs veselības stāvoklis.
Tu vari izvēlēties apdrošinājuma summu, kas būs pietiekama, lai atbalstītu tavus tuviniekus finansiāli, kad tu vairs nebūsi ar viņiem.
Dzīvības zaudējuma gadījumā līguma darbības laikā neatkarīgi no tā, vai to izraisījis nelaimes gadījums, slimība vai cits cēlonis, taviem tuviniekiem tiek izmaksāta garantēta apdrošināšanas atlīdzība.
Šīs programmas ietvaros taviem tuviniekiem ir iespēja atlīdzību saņemt kā vienreizējo izmaksu vai arī kā ikmēneša pabalstu.
Visas programmas laikā tev ir iespēja pievienot papildu aizsardzības programmu, lai paplašinātu apdrošināšanas programmas aizsardzību.
"Termiņapdrošināšana" ir vienkāršs aizsardzības veids ar augstākā līmeņa aizsardzības pakāpi par samērā zemu cenu.

Saskaņā ar Vispārējiem Apdrošināšanas Noteikumiem