Programmas pārskats

Šī programma nodrošinās tevi ar ikmēneša pabalstu un papildinās valsts sniegto atbalstu, kas ir nepietiekams pilnīgas un paliekošas darba nespējas gadījumā (50% un vairāk).

Galvenās programmas iezīmes

Iezīme
Apdrošinājuma summa tiek izmaksāta katru mēnesi 10 gadu garumā kā ikmēneša pabalsts
Iespēja saņemt apdrošinājuma summu vienā maksājumā
Apdrošinājuma summa, ko izvēlas apdrošinātā persona
Iespēja izmantot nodokļu atvieglojumus
Atceries!
Klienta ieguvums
50% darba spēju zuduma gadījumā, 10 gadus tiks izmaksāts garantēts ikmēneša pabalsts, sniedzot finanšu līdzekļus ārstēšanai un rehabilitācijai, kā arī nodrošinot ar stabilu un regulāru finansiālo atbalstu, lai apmaksātu ikdienas izdevumus.
Tev ir iespēja saņemt apdrošinājuma summu vienā maksājumā un pēc tam izmantot nopietnam ārstēšanās kursam.
Atbilstoši savām vajadzībām, tu vari izvēlēties garantētu apdrošinājuma summu 18 000 līdz 36 000 EUR apmērā.
Tev ir iespēja atgūt daļu no iemaksātajām prēmijām par šo papildu aizsardzības programmu atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai par nodokļu atvieglojumiem.
Papildu programma “Atbalsts” garantē tev ikmēneša ienākumu 10 gadu garumā 50% darba spēju zudumu gadījumā.

Saskaņā ar Vispārējiem Apdrošināšanas Noteikumiem