Programmas pārskats

Garantēts finansiālais atbalsts taviem mīļajiem tavas nāves gadījumā, ko izraisījis nelaimes gadījums.

Finansiālais atbalsts nelaimes gadījuma izraisītas darba nespējas gadījumā.

Galvenās programmas iezīmes

Iezīme
Nelaimes gadījumu segums
Nodrošināta garantēta atlīdzība nāves gadījumā, ko izraisījis nelaimes gadījums
Nodrošināta dubultā aizsardzība pilnīgas un paliekošas darba nespējas gadījumā
Daļējas un paliekošas darba nespējas gadījumā, kas radusies nelaimes gadījuma dēļ, atlīdzība tiek izmaksāta atbilstoši traumu smagumam
Nodokļu atvieglojumi
Atceries!
Ieguvums klientam
Šī programma paredz atlīdzības izmaksu nāves, daļējas, pilnīgas un paliekošas darba nespējas gadījumā, ja to ir izraisījis nelaimes gadījums
Ja nāvi izraisījis nelaimes gadījums, tava ģimene saņems garantētu naudas summu, kas šādā neparedzamā brīdī palīdzētu segt esošas finansiālās saistības un novērstu nākotnes plānu izjaukšanu
Ja neparedzamu gadījumu dēļ tu kļūsi pilnīgi un paliekoši darba nespējīgs tev tiks izmaksāta atlīdzība dubultā apmērā. Šis dubultās atlīdzības apmērs palīdzēs finansiāli laikposmā starp darba nespēju un brīdi, kad atkal varēsi pelnīt. Turklāt šis naudas apmērs palīdzēs tev nopietni cīnīties ar traumām, ieskaitot rehabilitāciju un adaptēšanos jaunajai dzīves situācijai.
Ja ir iestājusies daļēja darba nespēja, nelaimes gadījuma rezultātā, tad daļa no divkāršās apdrošināšanas atlīdzības tiks izmaksāta atbilstoši gūto traumu smagumam. Izmaksāta atlīdzība ļaus izmantot pilnvērtīgu ārstēšanas kursu un rehabilitāciju.
Tev ir iespēja atgūt daļu no iemaksātajām prēmijām par šo papildu aizsardzības programmu atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai par nodokļu atvieglojumiem.
Papildu aizsardzības programma “Drošība” dod iespēju satraukties par vienu lietu mazāk – gadījumā, ja notiek neparedzamais.

Saskaņā ar Vispārējiem Apdrošināšanas Noteikumiem