Programmas pārskats

Garantēta naudas summa, kas domāta ārstēšanas izdevumiem un rehabilitācijai kaulu lūzumu un apdegumu gadījumos.

Galvenās programmas iezīmes

Iezīme
Plašs segums traumu gadījumos
Apdrošināšanas gadījumā no apdrošinājuma summas tiek izmaksāta noteikta daļa
Šo programmu iespējams pievienot tikai tad, ja esi izvēlējies papildu aizsardzību Drošība
Aizsardzība bez ierobežojumiem
Iespēja saņemt nodokļu atvieglojumus
Atceries!
Klienta ieguvums
Tev būs garantēta finansiālā aizsardzība traumu gadījumos, kas mēdz atgadīties ikdienā, vai bieži vien notiek, veicot manuālus darbus.
Ja tu piedzīvosi kaulu lūzumu vai apdegumu nelaimes gadījuma rezultātā, atbilstoši ievainojuma smagumam nekavējoties tiks izmaksāta atlīdzība.
Divas aizsardzības programmas Drošība un Piesardzība nodrošina tevi pilnībā, iestājoties nelaimes gadījumam, iekļaujot traumas, daļēju un pilnīgu darba nespēju, kā arī nāvi ko izraisījis nelaimes gadījums. Neatkarīgi no tā, kas var notikt, tu un tava ģimene būsiet finansiāli aizsargāti atbilstoši situācijai.
Tev būs aizsardzība traumu gadījumos, kas darbosies 24 stundas diennaktī visā pasaulē.
Tev ir iespēja atgūt daļu no iemaksātajām prēmijām par šo papildu aizsardzības programmu atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai par nodokļu atvieglojumiem.
Papildu aizsardzība “Piesardzība” - pasargās tavu un tavas ģimenes budžetu traumu gadījumos, kas bieži vien atgadās ikdienā.

Saskaņā ar Vispārējiem Apdrošināšanas Noteikumiem