Programmas pārskats

Garantēts finansiāls atbalsts tavam bērnam tagad un nākotnē tavas dzīvības zaudējuma gadījumā, ja to izraisījis nelaimes gadījums.

Tavam bērnam būs garantēts finansiāls atbalsts, lai varētu atļauties augstāko izglītību un uzsāktu patstāvīgu dzīvi.

Programmas galvenās iezīmes

Iezīme
Juniors – divas aizsardzības vienā programmā
Apdrošinājuma summa, ko izvēlas apdrošinātā persona
Apdrošināšanas programmas ilgums, ko izvēlas apdrošinātā persona
Dubultā apdrošinājuma summa, ja nāvi izraisījis nelaimes gadījums
Izmaksātā atlīdzība sastāv no garantētas summas un papildu uzkrātā kapitāla
Iespēja pievienot papildu aizsardzības programmu
Iespēja izmantot nodokļu atvieglojumus
Atceries!
Klienta ieguvums
Garantēti ienākumi, lai nodrošinātu tavam bērnam pēc iespējas labāku nākotni. Garantēts finansiālais atbalsts bērnam tavas dzīvības zaudējuma gadījumā, ko izraisījis nelaimes gadījums.
Tu pats vari izvēlēties tādu apdrošinājuma summu, ko uzskati par atbilstošu tava bērna patstāvīgas dzīves uzsākšanai, karjeras/studiju atbalstam.
Tu pats vari noteikt brīdi, ko tu uzskati par īsto, lai tavs bērns saņemtu garantētu atlīdzību un uzsāktu patstāvīgu dzīvi, vai arī saistīt šo atlīdzības izmaksu ar kādu citu svarīgu notikumu tava bērna dzīvē.
Nelaimi nav iespējams paredzēt. Ja tavs bērns nelaimes gadījuma dēļ zaudēs apgādnieku, kas par viņu rūpējās, viņam tiks izmaksāta atlīdzība dubultā apmērā, lai nosegtu viņa šī brīža ikdienas finansiālās vajadzības un atliktu papildu naudas līdzekļus patstāvīgas dzīves uzsākšanai.
Līguma termiņa beigās tavs bērns saņems ne tikai garantētu apdrošinājuma summu, ko esi noteicis sākumā kā nepieciešamo minimumu viņa nākotnei, bet arī uzkrāto papildu kapitālu. Šis naudas apmērs atbalstīs tavu bērnu viņam kļūstot finansiāli neatkarīgam, lai varētu īstenot viņa vēlmes un sapņus.
Visa līguma darbības laikā tev ir iespēja pievienot papildu aizsardzības programmas, lai paplašinātu apdrošināšanas aizsardzību.
Šī programma tādas iespējas neparedz.
“Juniors” garantē drošu nākotni tavam bērnam.

Saskaņā ar Vispārējiem Apdrošināšanas Noteikumiem