Programmas pārskats

Tavi mīļie jebkurā laikā būs finansiāli nodrošināti tavas dzīvības zaudējuma gadījumā.

Programmas galvenās iezīmes

Iezīme
Apvieno dzīvības apdrošināšanu visa mūža garumā ar iespēju veidot uzkrājumu
Garantēta apdrošinājuma summa
Apdrošinājuma summa, ko izvēlas apdrošinātā persona
Garantēta apdrošinājuma summa dzīvības zaudējuma gadījumā neatkarīgi no nāves cēloņa
Iespēja izvēlēties vienreizējo atlīdzības izmaksu vai ikmēneša pabalstu
Iespēja pievienot papildu aizsardzības programmas
Iespēja saņemt nodokļu atvieglojumus
Atceries!
Klienta ieguvums
Tavas nāves gadījumā tavi mīļie saņems garantētu apdrošināšanas atlīdzību - Ja programmas termiņa beigās tu esi dzīvs, tad garantētā apdrošināšanas atlīdzība tiks izmaksāta tev.
Neskatoties uz veselības stāvokli, apdrošinājuma summa ir garantēta visas programmas garumā.
Tu pats vari izvēlēties apdrošinājuma summu, kas būs pietiekama, lai atbalstītu tavas ģimeni dzīves kvalitāti un finansiālo stabilitāti nākotnē.
Dzīvības zaudējuma gadījumā, kas radies nelaimes gadījuma,, slimības vai cita iemesla dēļ, taviem tuviniekiem tiks izmaksāta garantēta apdrošināšanas atlīdzība.
Šīs programmas ietvaros atlīdzība var tikt izmaksāta taviem mīļajiem kā vienreizēja izmaksa vai kā ikmēneša pabalsts. Šī atlīdzība nenoliedzami palīdzēs tavai ģimenei apmaksāt neplānotus izdevumus un segt saistības, kā arī segt tavus ārstēšanās izdevumus vecumdienās.
Šīs programmas ietvaros taviem tuviniekiem atkarībā no vajadzības ir iespēja atlīdzību saņemt kā vienreizējo izmaksu vai kā ikmēneša pabalstu.
Tev ir iespēja atgūt daļu no iemaksātajām prēmijām par aizsardzības programmu atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. (Aicinām par šo tēmu uzzināt vairāk!)
Individuālā dzīvības apdrošināšana “Mantinieks” garantē finansiālu atbalstu taviem mīļajiem, kā arī iespēju saglabāt viņu dzīves kvalitāti un īstenot nākotnes vēlmes un sapņus.

Saskaņā ar Vispārējiem Apdrošināšanas Noteikumiem