Atlīdzības pieteikšana

Ko darīt, ja iestājas apdrošināšanas gadījums?
Informējiet par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos.

Kad un kādā veidā jāinformē par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos?
Lūdzu, informējiet par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos septiņu dienu laikā no notikuma datuma. Norādiet cietušās personas un Apdrošinājuma ņēmēja vārdu, uzvārdu, polises numuru, notikuma aprakstu (norādot datumu un aprakstot notikuma apstākļus), gūtos ievainojumus vai diagnosticēto saslimšanu.

Lūdzu, atsūtiet rakstisku pieteikumu apdrošināšanas atlīdzības izmaksai 30 dienu laikā no apdrošināšanas gadījuma datuma, aizpildot CL-I formu.

 

Ja esat apdrošināts ar grupas apdrošināšanas polisi jūsu darba vietā, lūdzu, informējiet par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos jūsu darba devēju.

Par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos jūs varat informēt šādos veidos:

  • sūtot e-pastu uz info.lv@nn.pl
  • zvanot mūsu klientu apkalpošanas nodaļai pa tālruni (+371) 6703 6050;
  • sūtot rakstisku pieteikumu apdrošināšanas atlīdzības izmaksai pa pastu uz adresi: Nationale-Nederlanden TUnZ S.A., P/K 33, Rīga, LV-1004, Latvija.


Ja jums ir jautājumi par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, lūdzu, rakstiet e-pastu uz info.lv@nn.pl vai zvaniet uz klientu apkalpošanas nodaļu pa tālruni (+371) 6703 6050.