Vēlos veikt izmaiņas savā apdrošināšanas līgumā

Individuālā dzīvības apdrošinašanas polise ir ilgtermiņa līgums, kas noslēgts uz daudziem gadiem. Šajā laika periodā apdrošināšanas ņēmēja dzīvē var notikt daudz pārmaiņu. Vadoties no šīm pārmaiņām Jūs varat veikt izmaiņas savā apdrošināšanas polisē, lai pieskaņotu to savām vajadzībām un iespējām. Zemāk atrodas saites uz izmaiņu pieprasījumu formām.

Informācija par uzkrāto peļņas procentu summu

Vārda/uzvārda maiņa

Adreses maiņa

Polises dublikāta izgatavošana

Labuma guvēja maiņa

Apdrošinājuma summas samazināšana

Atteikšanās no papildus līguma

Līguma turpināšana (7 mēnešu laikā no pēdējā apmaksas datuma)

Apdrošinājuma ņēmēja maiņa

Prēmijas iemaksas veida maiņa

Polises laušana un atpirkuma summas izmaksa

Polises laušana (bez atpirkuma summas)

Pāreja uz bezpremiālo apdrošināšanu