Privātuma politika

NNLife Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie i Reasekuracji Spolka Akcyjna (tekstā - NNLife TUnZiR S.A.) ar biroju Przemyslowa iela 26, Varšava, Polija, reģ. nr. 0000028131, vēlas informēt, ka mūsu tīmekļa vietnes www.nn.pl/latvija (tekstā – tīmekļa vietne) apmeklētāju privātums NNLife TUnZiR S.A. ir visbūtiskākais. NNLife TUnZiR S.A. atzīst informācijas aizsardzības svarīgumu. Informācija, kura tiek ievākta tīmekļa vietnē, ir apkopota tādā veidā, kā to nosaka likumi un arī nolūks, kādam šī informācija tiek ievākta.

Mēs uzglabājam ievākto informāciju tādā veidā, kas ļauj nodrošināt uzņēmējdarbības nepārtrauktību, ļauj rūpēties par esošo un potenciālo klientu vajadzībām un ar tehnisko un organizacionālo līdzekļu palīdzību nepieļauj neatļauto piekļuvi šai informācijai.

 

Šī privātuma politika stājas spēkā 2014. gada 10. februārī (red. 2014. gada 1. jūlijā).