Ubezpieczenia na życie i zdrowie w dawnym NNLife TUNŻiR S.A.

  • 2 stycznia 2023 r. połączyliśmy się z Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A.  Mamy wspólne logo, nazwę i stronę internetową. Działamy jako Nationale-Nederlanden

OFE, IKE i IKZE w NNLife PTE

  • 1.02.2023 r. zarządzanie NNLife OFE i NNLife DFE przejęła firma Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.