Fundusze NNLife OFE i NNLife DFE zostały przeniesione do Generali

1.02.2023 r. zarządzanie NNLife OFE i NNLife DFE przejęła firma Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

IKE/IKZE

  • Tutaj zapoznasz się z ogłoszeniem o treści zezwolenia KNF na przejęcie zarządzania NNLife DFE przez Generali PTE S.A.

  • Tutaj zapoznasz się z ogłoszeniem o zmianach w statucie NNLife DFE.

OFE

  • Tutaj zapoznasz się z ogłoszeniem o treści zezwolenia KNF na przejęcie zarządzania NNLife OFE przez Generali PTE S.A.

  • Tutaj zapoznasz się z ogłoszeniem o zmianach w statucie NNLife OFE.