NNLife S.A.

Fundusze NNLife OFE i NNLife DFE zostały przeniesione do Generali

Informujemy, że w dniu  1 lutego 2023 r. zarządzanie NNLife OFE i NNLife DFE przejęła firma Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (Generali PTE S.A.).
W dniu 14 lipca 2023 r. nastąpiło zakończenie likwidacji NNLife DFE, a w dniu 21 lipca 2023 r. nastąpiło zakończenie likwidacji NNLife OFE.
We wszystkich sprawach związanych z funduszami przejętymi przez Generali PTE S.A. prosimy o kontakt bezpośrednio do Generali Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. https://www.generali.pl/generali-nnlife

Dane spółki


Kapitał zakładowy

100 000 złotych


Kapitał wpłacony

100 000 złotych

NIP 

526-22-55-979

KRS 

nr 0000043539, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Siedziba 

ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

 

 

Pozostałe informacje

Komunikacja z akcjonariuszami