Przetwarzanie danych osobowych przez Nationale-Nederlanden

Administratorem Twoich danych osobowych jest odpowiednio jedna z naszych spółek Nationale-Nederlanden, która oferuje ten produkt który posiadasz lub którym jesteś zainteresowany/a.     

Poniżej znajdziesz klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych przez każdą ze spółek Nationale-Nederlanden.


Inspektor Ochrony Danych

Powołaliśmy funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD). Na to stanowisko wyznaczyliśmy panią Katarzynę Korulczyk.

IOD jest punktem kontaktowym we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez podmioty z grupy Nationale-Nederlanden w Polsce.

Jeśli chcesz skontaktować się z naszym IOD, możesz zrobić to:

  • mailowo pod adresem: iod@nn.pl
  • lub listownie:
    Inspektor Ochrony Danych
    Nationale-Nederlanden
    ul. Topiel 12
    00-342 Warszawa

 

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!