Przetwarzanie danych osobowych przez Nationale-Nederlanden

Administratorem Twoich danych osobowych jest odpowiednio jedna z naszych spółek Nationale-Nederlanden, która oferuje ten produkt który posiadasz lub którym jesteś zainteresowany/a.     

Poniżej znajdziesz klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych przez każdą ze spółek Nationale-Nederlanden.


Inspektor Ochrony Danych

Powołaliśmy funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD). Na to stanowisko wyznaczyliśmy panią Katarzynę Korulczyk.

IOD jest punktem kontaktowym we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez podmioty z grupy Nationale-Nederlanden w Polsce.

Jeśli chcesz skontaktować się z naszym IOD, możesz zrobić to:

  • mailowo pod adresem: iod@nn.pl
  • lub listownie:
    Inspektor Ochrony Danych
    Nationale-Nederlanden
    ul. Topiel 12
    00-342 Warszawa

 

Klauzula informacyjna RODO Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna RODO Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Klauzula informacyjna RODO Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Klauzula informacyjna RODO Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

Klauzula informacyjna RODO Nationale-Nederlanden Pracownicze Plany Kapitałowe

Klauzula informacyjna RODO - marketing

Klauzula informacyjna RODO – serwisy społecznościowe

Klauzula informacyjna RODO – reprezentanci, pełnomocnicy, osoby kontaktowe

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!