Zgłoś zdarzenie w Nationale Nederlanden

Zgłoś zdarzenie

Zdarzenie w ubezpieczeniu indywidualnym

Formularz dla ubezpieczeń indywidualnych

Zdarzenie w ubezpieczeniu grupowym

Formularz dla ubezpieczeń grupowych

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku sprawdź, czy dysponujesz kompletem dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku. Listy potrzebnych dokumentów znajdziesz w zdarzeniach wymienionych w Strefie Klienta.

 

Informacje dotyczące wypłat po śmierci Członka OFE znajdziesz w Strefie Klienta, w zakładce dedykowanej Otwartemu Funduszowi Emerytalnemu.